Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Kalendář

17.10.2019 14:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
17.10.2019 15:20:00: PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (ZŠ Komenského alej, Žatec)
18.10.2019 09:00:00: seminář na rozvoj kritického myšlení "Zprostředkované učení - čteme s nečtenáři" (Papírny, Žatec)
19.10.2019 09:00:00: seminář na rozvoj kritického myšlení "Zprostředkované učení - čteme s nečtenáři" - pokračování (Papírny, Žatec)
22.10.2019 13:00:00: Pokračování semináře Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti žáků (v Masarykově ZŠ v Lubenci, na adrese Karlovarská 181, Lubenec.)
23.10.2019 14:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
24.10.2019 14:30:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40