Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Měcholupští žáci se zajímají o vodu

5.4.2018:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

Ve středu 4. dubna se žáci 8. ročníku vydali na zajímavou exkurzi do žatecké čistírny odpadních vod /ČOV/. Po vstupu do areálu jsme byli uvítáni pracovníkem tohoto zařízení panem Francem, který velmi poutavým způsobem vysvětlil chod čističky a provedl nás celým areálem. Sledovali jsme cestu silně znečištěné vody vytékající z městského kanálu jednotlivými stupni čištění až po konečnou výpusť do řeky, kde již vytékala voda průzračná, zbavená veškerého kalu a nečistot. Vše probíhá na základě přírodních principů čištění vody – mechanicky a biologicky. Na závěr exkurze jsme vylezli na jednu z vyhnívajících nádrží, odkud byl rozhled na celý areál. Proces čištění vody je složitý, avšak výsledky stojí za to. Přednáška jistě každému z nás přinesla něco nového. Uvědomili jsme si zde, jak je pro nás čistá voda důležitá, a že bychom měli do domácích odpadů vylévat co nejméně chemikálií.

         Po exkurzi v čističce jsme se přesunuli do zahradnictví Cinke, kde jsme měli možnost si prohlédnout prostory zahradnictví, kde se pěstují květiny, vyrábí věnce, skleníky, zavlažování a další zajímavé přístroje. I zde se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o pěstování květin a o péči, která se jim musí věnovat. Za odborný výklad v ČOV Žatec i v zahradnictví Cinke děkujeme!!!  

                        Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 5.4.2018, počet zobrazení : 638 (638 tento měsíc)