Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: NA TROJCE CHRÁNÍME PŘÍRODU I FORMOU MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU eTWINNING

2.2.2017:
Článek od vedoucí skupiny cizí jazyk paní Mgr. Vladimíry Hýlové

 

NA TROJCE CHRÁNÍME PŘÍRODU I FORMOU  MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU eTWINNING

            Základní škola v Žatci, nám.28.října 1019, se v letošním školním roce zapojila do celoročního mezinárodního projektu eTwinning. Tato platforma nabízí bezpečné webovské rozhraní a obrovskou databázi škol pro rozsáhlou spolupráci skupin žáků napříč zeměmi Evropské unie.

            Název projektu zní „Ohrožené živočišné druhy: Zachraňte naše zvířata“. Do projektu je zapojeno 9 škol z 9 zemí: Česká republika, Španělsko, Francie, Turecko, Itálie, Slovinsko, Polsko, Albánie a Řecko. Angličtina je komunikačním jazykem projektu, takže přestává být pouze vyučovacím předmětem, ale stává se životní nezbytností při spolupráci se žáky škol zapojených do projektu.

            Po úvodních seznamovacích aktivitách budou žáci zpracovávat podklady k životnímu prostředí zvířat žijících v regionu, kde bydlí a chodí do školy. Žáci detekují možná rizika, která zvířata v daném regionu ohrožují nebo v budoucnu mohou ohrožovat. Poté zpracují charakteristiku vybraných ohrožených zvířat a navrhnou postupy, jak tato rizika eliminovat.

            Výstupem projektu bude nejen zdokonalení konverzačních dovedností, ale také společná elektronická kniha mapující ohrožená zvířata v okolí sídla zapojených škol a posílení environmentálního cítění žáků, budoucí generace, která může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit kvalitu životního prostředí směrem k udržitelnému rozvoji.  

            Všem učitelům, a to nejen učitelům cizích jazyků, můžeme zapojení do mezinárodních projektů eTwinning jedině doporučit. Pokud byste si na to netroufali sami, můžete se přihlásit na bezplatný seminář na http://www.etwinning.cz/metodicke-seminare/, kde vás školitelé DZS Praha seznámí se základy práce v těchto projektech. Můžete navázat projekt např. se slovenskými školami, popř. za určitých okolností se školami českými.

                                                                                   Mgr. Hýlová Vladimíra

Článek vyšel : 2.2.2017, počet zobrazení : 841 (841 tento měsíc)