Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Projekt „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji - Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompeten

12.4.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

 

Ve čtvrtek 11. dubna se vybraní žáci ZŠ Měcholupy pod vedením Mgr. Heleny Gondekové účastnili setkání škol a odborníků v Informačním centru OSN v Praze. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a nápadů mezi školami a prezentace školních aktivit odborníkům z oblasti demokratického dialogu a osobám s rozhodovací pravomocí. Mezi hosty byl Tomáš Kažmierski - MŽP, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů, Jan Mareš – MŽP, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj, Petr Hermann, předseda Národní sítě zdravých měst ČR, Silvie Pýchová, ředitelka SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Každá škola prezentovala všechny doposud absolvované aktivity, průběh (co dělali/zažili, včetně dojmů, pocitů apod.), výsledky/výstupy z nich, jak probíhala komunikace s vedením obce a zapojenými odborníky, nebo jak žáci pracují s tématem udržitelného rozvoje. V závěru odpovídali na doplňující otázky a diskutovali s přítomnými hosty. Žáci naší školy byli nejmladší, přesto jejich prezentace měla největší úspěch.

                                     Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 12.4.2019, počet zobrazení : 417 (417 tento měsíc)