Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Smokeman v Žatci

25.6.2018:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

V úterý 5.6.2018 se žáci II. stupně Základní školy Měcholupy zúčastnili edukativní show Smokeman zasahuje. Show, která trvala více jak 1,5 hodiny, spojovala témata ekologie a ochrany ovzduší. Smokeman měl takzvanou "pojízdnou kotelnu", ve které žákům prakticky ukazoval, jak správně topit či netopit. Při pokusech jsme se dozvěděli, jak se starat o kotel, krb, jaké jsou kouře vycházející z komína, co to je inverze a jak vypadá, jaký je rozdíl, když se pálí odpad a když materiál určený k topení v daném spalovacím zařízení, apod. Žáci se velmi zajímavou a zábavnou formou dověděli o energii ukryté v palivu a o jejím využití, plnili zajímavé úkoly, a hlavně se sami přímo účastnili programu. Zaujala je ukázka hoření vodíku, měření teploty plamenů, měření vzniklých zplodin při hoření suchého dřeva nebo při hoření plastu. Zajímavou zkušenost získali i při rozdělávání ohně pomocí křesadla, při modelování inverze v akváriu nebo při pokusu s Coca Colou. Cílem akce bylo, aby si žáci uvědomili, že přírodní vědy jsou součástí našeho každodenního života a vzhledem k humorné a akční prezentaci celé show není pochyb, že si žáci odnesli domů cenné poznatky a osobní zkušenosti.

                               Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 25.6.2018, počet zobrazení : 415 (415 tento měsíc)