Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Tajemství Českého středohoří

27.9.2017:
Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové.

 

TAJEMSTVÍ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Regionální exkurze v doprovodu odborného lektora

Centrum ekologické výchovy VIANA - http://www.cev-viana.cz

„Otevřeme oči a srdce,  příroda nám napoví, kde máme své kořeny“

Za skrytými i zjevnými krásami Českého středohoří oděnými v podzimním kabátě se v pátek 22. září vydali žáci VI. a IX. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny v doprovodu odborného lektora z Centra ekologické výchovy VIANA.

V rámci exkurze se dozvěděli zajímavé informace o geologickém a biologickém vývoji našeho regionu, který nabízí pestrou nabídku mnoha rostlinných i živočišných druhů, často vzácných a kriticky ohrožených.

Navštívili jsme několik charakteristických lokalit vypovídajících o průběhu geologického vývoje na našem území, např. o vulkanické činnosti, tvorbě ložisek, vzniku tzv. kamenných sluncí atd. Žáci měli také možnost blíže si prohlédnout u nás poměrně vzácně se vyskytující zástupce stepních rostlinných společenstev.

Za krásou přírody není třeba cestovat světa lán, stačí jen okno otevřít a pustit ji k nám.

Žáci byli akcí nadšeni, ocenili zejména vstřícný přístup lektora a jeho ochotu odpovídat na jejich všetečné otázky. Za poutavé a profesionální vedení exkurze bychom rádi poděkovali panu Ing. Michalu Tarantovi, vedoucímu Centra ekologické výchovy VIANA.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Galerie :

Článek vyšel : 27.9.2017, počet zobrazení : 633 (633 tento měsíc)