Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: V ZŠ Měcholupy si řekli: „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

25.6.2018:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

16. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2018 je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Aktivita organizovaná občanským hnutím Řekni NE drogám, řekni ANO životu chce upozornit na dlouhodobě zanedbané vzdělání na poli drogové prevence. Letošní ročník Cyklo-běhu vedl přes 38 měst Čech a Moravy v celkové délce 1250 km. Poslední den se akce zúčastnila i naše Základní škola Měcholupy. V pátek 22. června proběhla pod vedením dobrovolníka občanského sdružení Vladimíra P. na naší škole v rámci protidrogové prevence velmi zajímavá přednáška o drogách, ve které se žáci dozvěděli spoustu informací o tvrdých i měkkých drogách, jejich negativních účincích na organismus a následcích užívání. Společně si vyjmenovali životní hodnoty, které jsou pro nás důležité, jako je rodina, vzhled, práce, kamarádství, sport, láska, a uvědomili si, že o všechny tyto hodnoty se dá velmi rychle při závislosti na užívání drog přijít a vše ztratit. Dozvěděli se i jiné informace, například že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou. Nejpřekvapivější zprávou pro všechny však bylo, že v České republice je odhadováno 300.000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v celé zemi žije okolo 622.000 těchto dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager! Navíc z posledního evropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) vyplývá, že 37% mladistvých ve věkové kategorii 15 - 16 let mělo zkušenost s konopnými látkami. Toto procento řadí českou mládež na šokující první místo ze všech evropských zemí. Věková hranice užívání drog se snížila k 10letům věku dítěte! Tyto a mnohé další informace vedly žáky k zamyšlení nad sebou samými i nad svými budoucími rozhodnutími, kterými mohou ovlivnit celý svůj život. Domů si každý k prostudování odnesl zajímavé brožurky, aby si o drogové problematice mohli promluvit i s rodiči. Přednáška byla pro všechny velmi zajímavá a poučná.

                 Mgr. Helena Gondeková, Základní škola Měcholupy
 

Galerie :

Článek vyšel : 25.6.2018, počet zobrazení : 463 (463 tento měsíc)