Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Žáci pro spolužáky

8.4.2018:
Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové.

 

Žáci VI. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny se rozhodli navázat na velmi úspěšnou aktivitu loňských deváťáků, tematické odpoledne pro děti ze školní družiny. Stejně jako jejich předchůdci se rozhodli realizovat každé úterý pro své malé spolužáky zábavné odpoledne, jehož zaměření je pokaždé jiné.

Zorganizovali pro ně například sportovní odpoledne v přírodě s environmentálně orientovanými soutěžemi, turnaje v deskových hrách, výtvarné dílny (výroba vánočního dárku pro maminku, velikonoční dílna atd.), dopravní soutěž (poznávaní dopravních značek, řešení dopravních situací, poskytování první pomoci), divadelní kroužek, pečení perníčků před Vánocemi, badatelsky orientované aktivity (životní podmínky pro růst rostlin atd.) a další.

Současně se do aktivity zapojila děvčata z VIII. třídy - Adéla Řehulková, Michaela Merklová a v 2. druhém pololetí Denisa Koutová, které pravidelně každé úterý s některými dětmi nacvičují různá taneční vystoupení. Tančily s dětmi např. na vánoční besídce pro rodiče, pro seniory v pečovatelském domě a nyní připravují vystoupení pro babičky a maminky v pečovatelském domě v Podměstí u příležitosti Mezinárodní dne matek. Adéla Řehulková a Michaela Merklová dokonce obdržely na konci 1. pololetí od paní ředitelky oficiální pochvalu za mimořádný projev školní aktivity.

Věřím, že se tyto děti stanou inspirací také pro ostatní žáky, protože tím, co děláme pro druhé, posilujeme především sami sebe.

 

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Galerie :

Článek vyšel : 8.4.2018, počet zobrazení : 546 (546 tento měsíc)