Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Základní škola Měcholupy oslavila Den Země světově

22.4.2018:
Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové.

 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a od loňského roku jako jediná ZŠ v Ústeckém kraji titulem Světová škola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklací, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce jsme na oslavy Dne Země pozvali žáky MŠ a ZŠ Staňkovice a celou akci jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku vody, protože bez obyčejné vody by Země byla mrtvou planetou podobnou Marsu či Venuši. Je nepostradatelná nejen pro lidi a zvířata, ale i pro celou přírodu. Připomněli jsme si, že voda je i součástí lidského těla, a proto vše špatné, co vodě děláme, činíme vlastně i sami sobě. Žáci, kteří navštívili čističku odpadních vod v Žatci, přednáškou a prezentací seznámili spolužáky, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod. Po prezentaci jsme se přesunuli ven na školní zahradu, kde jsme uvítali starostku městysu Měcholupy Bc. D Černíkovou a poděkovali všem zúčastněným:  P. Jandovi a Ing. K. Frýdové /ekologické projekty /za realizaci projektu, R. Městeckému /Marius Pedersen a.s. /za dovoz písku a pomoc při organizaci, Z. Sýkorovi          /Severočeské pískovny a štěrkovny Roztyly, s. r. o./ za darování písku, Ing. M. Holému a Ing. M. Hakalové / Povodí Ohře, s.p. -provoz Žatec/ za odbornou pomoc při akci a Ing. A. Kubíčkové / MÚ Žatec životní prostředí /za přípravu aktivit pro nejmenší. Při praktické ukázce p. Janda na připravené ploše písku hloubil společně s dětmi různé typy koryt řek, do kterých se pouštěla voda a žáci pozorovali krajinotvorbu -eroze , vznik meandru, odnos materiálu, jezy, přehrady, povodně, simulovali důvody a způsoby úprav toků, zpevňování, apod. Vybraní starší žáci připravili pro mladší různé ekoaktivity, které směřovaly do vodní problematiky. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují stále potřebné pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a děti se v rámci filozofie Světové školy učily, zjišťovaly a jednaly.  

 

               Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 22.4.2018, počet zobrazení : 601 (601 tento měsíc)