Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Zápis do prvního ročníku Základní školy v Měcholupech

12.4.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

 

Zápis na naší škole proběhl 4.a 5. dubna 2019. Rodiče s dětmi se dostavili v hojném počtu. Děti prokazovaly kupříkladu znalost barev, rozlišování počtu, pravolevou orientaci v prostoru, sluch, řečové dovednosti a další věci, které jsou pro úspěšné zvládnutí prvních měsíců ve škole zapotřebí. Rodiče mezitím podstoupili nutné administrativní úkony a posléze i pohovor s paní učitelkou, která jim ve stručnosti sdělila, co se jejich dítěti daří a kde by bylo žádoucí jeho schopnosti rozvinout či upevnit. Budoucí prvňáčci si po rozhovoru s paní učitelkami vybrali zasloužené dárečky a usměvaví opouštěli školní budovu, do které se za pár měsíců vrátí jako opravdoví školáčci.

                                 Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 12.4.2019, počet zobrazení : 498 (498 tento měsíc)