Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 27.3.2018

11.4.2018:
Dne 27.03.2018 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita. Jednání probíhalo od 15:30 hod v zasedací místnosti MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775 v Žatci.

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny Předškolní vzdělání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita MAP ORP Žatec dne 27. března 2018  v 15:30 v MŠ Bří Čapků, Žatec.

Předmětem jednání bylo zpracování přehledu aktivit, vzdělávacích seminářů, exkurzí a literatury ve vztahu k cílům uvedeným v MAP. Zároveň proběhla diskuse týkající se nutnosti v rámci projektu vyzkoušet některé pomůcky a materiály (Klokanovy kapsy, Ninjo, Výtah).

Setkání se zúčastnila i paní ředitelka Kučerová z MŠ Měcholupy, která se také zajímala o možnost nákupu pomůcek. Paní Pipalová s paní Gondekovou zdůrazňovaly potřebnost vzdělávacích seminářů, které budou s delší časovou dotací, aby byl dostatečný vhled do problematiky. V diskusi zodpovídány otázky týkající se nákupu pomůcek a vysvětlován postup.

Další setkání se uskuteční dle domluvy.

Zapsala: Sylvie Jarošová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 11.4.2018, počet zobrazení : 629 (629 tento měsíc)