Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Neformální setkání členů pracovních skupin 14.6.2018

25.6.2018:
Dne 14.6.2018 se konalo od 15:30 hod neformální setkání členů pracovních skupin v kavárně Mlsná koza v Žatci.

 

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ - sdílení příkladů dobré praxe

Přednášející:

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Anotace metodického setkání

 • SCHŮZKY PRACOVNÍCH SKUPIN (polytechnika, inkluze, cizí jazyk)
 • Seznámení se závěry a plány na příští školní rok
 • TABLET VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ (cizí jazyk) - vzdělávací seminář
 • Diskuse
 • inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
  • Inkluzivní vzdělávání v praxi - zkušenosti s realizací, používané metody a jejich účinnost, efektivita, postřehy atd.
  • PLPP – zkušenosti, postřehy atd.
 • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách
  • Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, dotační programy, školní projekty atd.
 • Prezentace škol - nejúspěšnější přírodovědné a environmentální programy, soutěže, akce, projekty atd.
 • Diskuse na téma IBSE – výhody, nevýhody, praktické náměty, výsledky

    českých i zahraničních výzkumů

 • Diskuse na didaktické koncepce současnosti - PCK
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
  • Projekt eTwining
  • Jazykové pobyty v zahraničí
  • Konzultace a doplnění návrhu vzdělávacích seminářů, workshopů a exkurzí na základě zjišťovaných preferencí z jednotlivých škol
 • Závěrečná diskuse účastníků

Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 06. 2018 od 15,30 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

Závěr

Neformální metodické setkání bylo opět účastníky hodnoceno velmi pozitivně jako inspirativní, motivující a smysluplné.

Pravidelná metodická setkání pedagogů plní významnou úlohu sdílení příkladů dobré praxe, poskytuje učitelům možnost diskutovat o problémech z každodenní praxe, předávat si zkušenosti, komunikovat o aktuálních otázkách (např. GDPR, hodnocení, metody komunikace s rodiči apod.), pomáhá učitelům uvědomit si, že nejsou v často nelehké situaci sami.

Zúčastnění učitelé hodnotí metodická setkání velmi pozitivně, shodně je považují za přínosné, inspirativní a smysluplné.

 

Setkání se zúčastňovaly školy:

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Základní škola Měcholupy, okres Louny

Základní škola a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

Základní škola Žatec, Jižní 2777, okres Louny

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 25.6.2018, počet zobrazení : 404 (404 tento měsíc)