Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Neformální setkání členů pracovních skupin 24.4.2018

25.4.2018:
Dne 24.4.2018 se konalo od 15:30 hod neformální setkání členů pracovních skupin v kavárně Mlsná koza v Žatci.

 

Anotace metodického setkání

 • GDPR – nová pravidla ohledně nařízení na ochranu osobních dat
 • Diskuse k semináři
 • inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
  • Inkluze v konkrétním vyučování - zkušenosti s realizací, používané metody a jejich efektivita, postřehy atd.
 • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách
  • Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, dotační programy, školní projekty atd.
 • přírodopisná exkurze v Podkrušnohorském zooparku Chomutov (nabídka vzdělávacích programů)
 • exkurze na Boleveckých rybnících – Pedagogická fakulta ZČU
 • ZOO Plasy – Cesta kolem světa
  • Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, dotační programy, školní projekty atd.
 • Diskuse na téma BOV – výhody, nevýhody, praktické náměty
 • Sdílení informací a zkušeností - výuka cizího jazyka na 1. a 2. stupni
 • Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2017/2018 v rámci projektu MAP - vzdělávací semináře, testování výukových pomůcek, setkávání pracovních skupin atd.
  • Vzdělávací semináře - formativní hodnocení na základních školách v praxi (02. 05. 18), instruktážní seminář k laboratorní sadě PASCO, botanický seminář atd.
  • Konzultace a doplnění návrhu vzdělávacích seminářů, workshopů a exkurzí na základě zjišťovaných preferencí z jednotlivých škol
 • Závěrečná diskuse účastníků

 

Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo ve čtvrtek 24. 04. 2018 od 15,30 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

 

Závěr

Neformální setkání učitelů probíhalo opět ve velmi příjemné, byť pracovní atmosféře, všichni zúčastnění ho považovali za inspirativní, efektivní a smysluplné.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 25.4.2018, počet zobrazení : 627 (627 tento měsíc)