Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Partnerství MAP2 4.12.2019

17.12.2019:
Setkání se uskutečnilo 4.12.2019 od 15:00 hod ve společenském sále Muzea Žatec - Papírny, na adrese Volyňských Čechů 733, Žatec.

 

Úvodem setkání přivítal pan Olah všechny přítomné. Poté představil prezentaci, která
shrnula první rok fungování projektu. V číslech stručně seznámil přítomné s tím, jak
probíhalo plánování na školách, jednání s NNO, kolik bylo exkurzí a kolik jejich
účastníků. Dále shrnul všechny výstupy, ke kterým v prvním roce projektu došlo.
Poté krátce zmínil, co se bude dít do konce roku 2019 (exkurze, vzdělávání). Nastínil
v krátkosti aktivity pro rok 2020 (agregovaný zpráva o potřebách škol v ORP, Místní
akční plán vzdělávání 2, setkávání pracovních skupin a workshop pro rodiče dětí a
žáků).
Poté představila paní Adámková realizované aktivity v projektu – týkalo se exkurzí,
workshopů a pomůcek. Nejprve v krátkosti shrnula aktivity týkající se realizovaných
vzdělávacích seminářů (počet, čeho se týkaly) a co se bude do konce roku konat.
Poté se věnovala exkurzím a v krátkosti shrnula počet exkurzí a přidala informace o
jejich průběhu. Závěrem shrnula pomůcky, které již byly zakoupeny pro školy
k testování.
Poté lektorka Malé technické univerzity, paní Kvasničková, informovala účastníky
setkání o cíli a smyslu programu, průběhu programu a jednotlivých lekcích. Zmínila
nadšené ohlasy dětí i pedagogů. Kapacita lektorky je téměř naplněna, případným
dalším zájemcům na sebe předala kontakt.
V průběhu setkání byly zodpovídány dotazy týkající se nákupu pomůcek a praktické
realizace lekcí MTU.

Přílohy :

Článek vyšel : 17.12.2019, počet zobrazení : 197 (197 tento měsíc)