Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ " 28.4.2021

15.3.2021:
Vážení,
rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem "GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ ".
Lektor: Mgr. Veronika Havelková
Termín: 28.4.2021
Čas: 8:00 - 15:00 hod.
Místo: distanční - ZOOM + přihlašovací údaje budou zaslány zhruba týden předem

 

Cílovou skupinou jsou vyučující 2. stupně, event. 1 st. (4.+5. ročník) ZŠ. Seminář
bude probíhat distančně - ZOOM, přístup bude upřesněn zhruba týden před konáním
semináře.
Anotace:
Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj
matematické gramotnosti. Program GeoGebra je volně stažitelný program
používaný úspěšně ve výuce matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných
předmětech) po celém světě.
Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem, tak, aby každý
účastník zvládl později vytvářet své vlastní materiály pro výuku. Účastník bude
seznámen nejen s tím, jak takový materiál vytvořit, ale jakými principy se při tvorbě
řídit a jak použít program co nejlépe za účelem rozvoje matematické gramotnosti.
Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku
nejen matematiky ale i dalších předmětů.
Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu
pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude
v duchu konstruktivistické pedagogiky..

Program:

  • Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby)
  • Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel)
  • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky)
  • Aplikace programu do výuky výuky geometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v těchto oblastech)
  • Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu
  • Základní ovládání prostředí 3D

Odkaz pro registraci: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezfCCGY7ME-dBuS9MY4ZYpuues0UqeX5FbuaXFHnT92bFKeQ/viewform

 

Přílohy :

Článek vyšel : 15.3.2021, počet zobrazení : 45 (45 tento měsíc)