Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "Jak nevyhořet" 4.11.2020

8.10.2020:
Termín: 4.11.2020
Čas: 8,30 - 14,30 hod.
Místo: Stará Papírna, Volyňských Čechů 733, Žatec
Lektor: Mgr. Dana Forýtková

 

Akreditovaný seminář v délce 8 vyučovacích hodin, jehož obsahem je ujasnění chování, které předchází riziku vyhoření.

Jaké jsou postupy, které pomáhají udržovat radost v profesi učitele?
Většina učitelů má svoji práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Učitelé však potřebují oporu v náročné práci a pomoc při hledání pozitivních aspektů pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že práce bude smyslem jejich života.
Tento seminář chce nabídnout učitelům modely chování, které pedagogům umožní radovat se z vlastní práce a svoje nadšení přenášet i na žáky.
Kdo má zapalovat musí sám hořet
Profesionalita v práci učitele pomáhá udržovat nadšení. Jaké jsou znaky dobré práce pedagoga?
Hořet, ale nevyhořet
Pedagog jako člověk s bohatými zkušenostmi z různých oblastí lidské činnosti. Jak je získat? Jak na sobě profesně pracovat?
Co můžu já?
Jak pedagog zachází se zónou působnosti? Jak jako pedagogové nakládáme s možností reagovat v určitých situacích? Jak využíváme prostor pro rozhodování?
A co okolí?
Práce pedagoga je zaměřená na druhé lidi. Co všechno a jak mohu ovlivňovat jako pedagog?
Dobré rady učitelům pro hru s ohněm
Prostor pro výměnu zkušeností pedagogů.
Praktická část kurzu
Jaký mám vztah k sobě? Jak se cítím mezi lidmi?
Kde hledat zdroje inspirace?

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s možnostmi prevence vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují ve školním prostředí vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, a které mohou vést k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání pedagoga. Obsah interaktivního semináře se zaměřuje na pracovní zátěže ve školním prostředí a psychohygienická doporučení - úprava životního stylu, efektivní zacházení s časem, řešení případových situací, osvojení si postupů a technik: jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik. Závěrečná část semináře se zabývá vytvářením vhodného pedagogického a pracovního prostředí školy – individuální strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům, principy komunikace a spolupráce v učitelském sboru, pravidla chování mezi kolegy ve škole.

Seminář probíhá interaktivní formou - diskuze, modelové situace

Přílohy :

Článek vyšel : 8.10.2020, počet zobrazení : 36 (36 tento měsíc)