Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ" 29. a 30.4.2021

18.3.2021:
Vážení,
přijměte prosím pozvání na seminář s názvem "Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ".
Termín realizace:
29. dubna 2021 (14:00 - 18:00 hodin) - 1.část
30. dubna 2021 (14:00 - 18:00 hodin) - 2.část
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM, přístup bude upřesněn cca 5 dnů před konáním semináře
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektor: Bc. Kristýna Chmelíková

 

Anotace:

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?  

Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka. Účastníci získají informace o metodě KIKUS, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou videozáznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků. Seminář bude probíhat interaktivní formou, která vyžaduje aktivní účast a zapojení účastníků do online diskusí.  

Obsah semináře:

  • stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka
  • možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny)
  • video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi
  • náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny
  • metoda KIKUS - organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady
  • prostor pro diskusi na vybraná témata
  • sdílení praxe, výměna zkušeností mezi účastníky
  • diskuze v reálném čase ve formě videokonference  

 

Registrační formulář:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexXO0LUbhu8ysXenixYk5tK3wu4rvIlhuhk1SJzHh0dkoA_w/viewform?gxids=7628

 

Přílohy :

Článek vyšel : 18.3.2021, počet zobrazení : 45 (45 tento měsíc)