Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "Nadaný žák v běžné třídě" 6.4.2021 a 12.4.2021

5.3.2021:
Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Nadaný žák v běžné třídě" , který se uskuteční 6.4.2021 od 14:00 do 17:30 hod a 12.4.2021 od 14:00 do 17:30 hod, distančně - ZOOM.
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

 

Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. st. ZŠ, jedná se o akreditovaný seminář.

Anotace:
Seminář je zaměřen na prohloubení profesních dovedností pedagogů v rámci pedagogické diagnostiky dětí/žáků nadaných a mimořádně nadaných a možnosti jejich podpory.
Program představuje náměty pro práci s nadanými žáky, postupy od depistáže, přes diagnostiku, spolupráci se školským poradenským zařízením, až po případnou akceleraci.
Součástí programu je rovněž legislativní ukotvení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
Zmíněna bude rovněž úloha školního poradenského pracoviště a možnosti nastavování podpůrných opatření pro tyto žáky.

 

Registrační link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexrGy-yi4HlGSLtqQe4mYRvfPfid6nTM3hrryXtmU8f7Oyrw/viewform

Přílohy :

Článek vyšel : 5.3.2021, počet zobrazení : 103 (103 tento měsíc)