Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "Teams pro školy" 1.díl - úvod a využití pro výuku online 26.8.2021

31.5.2021:
Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem "Teams pro školy" 1.díl - úvod a využití pro výuku online, který se bude konat 26.8.2021 od 8:00 - 15:00 hod. (8 vyučovacích hodin), distanční - MS Teams.
Lektor: Miroslav Zezulka, DiS.

 

Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. st. ZŠ

Anotace:
Cílem kurzu je osvojit si možnosti nástroje Microsoft Teams. Účastníci získají základní návyky pro práci v týmech. Budou umět využívat různé prostředky moderní elektronické komunikace, jako jsou on-line schůzky včetně záznamu nebo konverzační možnosti na bázi chatování. Dozvědí se, jak tyto možnosti ovlivňují a korigují běžnou emailovou komunikaci. Budou vědět, kde a jak ukládat společná data, jaká jsou pravidla pro jejich publikování, sdílení a zabezpečení, jak se chová soubor při společné editaci v různých režimech.

Program:
• Představení MS Teams, účel a přehled základních možností (role učitelů a žáků, co je to tým třídy, PLC,…).
• Založení týmu typu Třída, přidání členů a nastavení týmu/třídy. Připojování k existujícím týmům.
• Kanály veřejné vs. soukromé a jejich možnosti.
•Tvorba kanálů, nastavení kanálů. Využití kanálů pro jednotlivé předměty.
• Komunikace ve třídě – online výuka: Konverzace (skupinová) v kanále na kartě Příspěvky. Moderovaná výuka.
Oznámení. Zmínky a značky pro oslovení. Praktické využití.
• Komunikace ve třídě – online výuka: Co mohu dělat s příspěvkem v konverzaci (opravy, uložení na později,
odstranění, lajkování). Přidání souborů do konverzace a jejich možnosti.
• Chat – soukromá konverzace: Soukromá komunikace s jedním či více žáky/ učiteli. Možnosti soukromé
komunikace. Naplánování online schůzky se žákem.
• Vytvoření online výukové hodiny (schůzky) krok za krokem pomocí: Volby Sejít se hned – ovládací panel schůzky.
Volby Naplánovat schůzku – vložený kanál.
• Vytvoření online výukové hodiny (schůzky) krok za krokem pomocí: Tvorba jednorázové on-line schůzky (hodiny) v Kalendáři Teams, přijetí/ nepřijetí žákem – přehled, s kanálem vs. bez kanálu (různé následky, …). Nastavení schůzky.
• Vytvoření online výukové hodiny (schůzky) krok za krokem pomocí: Tvorba opakované on-line schůzky
(naplánování řady výukových hodin) v Kalendáři Teams, přijetí jedné / všech hodin žákem, omluva z jedné hodiny.
Kalendáře MS Outlook.
• Základní možnosti v online výukové hodině (Zahájení hodiny online, připojení žáků, sdílení plochy učitele s
výukovým materiálem, nahrání výuky do videosouboru, funkce prezenční listiny (online účast), ukončení hodiny.
• Práce na kartě Soubory. (Tvorba souborů různými cestami. Synchronizace s lokálním zařízením. Využití OneDrive.
Připojení neMicrosoftích cloudů (Google apod.)).
• Práce na kartě Wiki (připnutí karty do kanálu, struktura Wiki, tvorba stránek a oddílů, zmínky ve Wiki, souvislosti a možnosti).
• Možnosti navigačního panelu: Aktivita, Hovory, Soubory.
• Další karty kanálu (Word; Excel; PPT; PDF; OneNote, Forms, Planner).
• Dotazy účastníků.
 

Registrační formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX8EDtC2PoWKsUSxby29uwmzUBZmf3PEz8A5OTgTfPpbolLA/viewform

Článek vyšel : 31.5.2021, počet zobrazení : 205 (205 tento měsíc)