Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Formativní hodnocení v praxi 2.5.2018

4.5.2018:
Dne 2.5.2018 se uskutečnila od 14 do 17 hod přednáška pro učitele týkající se Formativního hodnocení v praxi. Přednáška probíhala v ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019. Lektorka PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

 

Lektorka se na úvod semináře pokusila přiblížit smysl a základní formu formativního hodnocení. Uvedla jeho nevýhody, ale především upozornila na nesporné výhody ve vztahu k žákovi, jeho motivaci a pozitivnímu vlivu na průběh a výsledky vzdělávání.

Přítomným pedagogům byly představeny konkrétní příklady metod formativního 
hodnocení využitelných v praxi, jako je například informativní zpětná vazba, 
stanovování kritérií hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, 
technika semaforu, techniky opravování chyb nebo práce s žákovskými 
portfolii. Účastníci obdrželi několik ukázek praktických materiálů.

Přítomní měli o formativní hodnocení upřímný zájem, nadchla je zvláště jednoduchost a současně efektivnost některých dílčích metod. Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, účastníci ocenili vstřícný přístup lektorky, formu, jakou se jim pokusila přiblížit tento způsob hodnocení a hodnotili ho jako motivující, inspirující a pro jejich vlastní praxi velmi přínosný.

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 4.5.2018, počet zobrazení : 652 (652 tento měsíc)