Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář GDPR - nová pravidla ohledně osobních dat 23.4.2018

24.4.2018:
V pondělí 23.4.18 se konal od 16,00 do 18,00 hod seminář GDPR. Seminář probíhal v Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Lektorka - Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová.

 

Od května 2018 vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, neboli General Data Protection Regulation (GDPR), které se týká všech firem a institucí, které zpracovávají osobní údaje fyzických osob, tedy i škol.

V úvodu semináře lektorka zúčastněné uklidnila, že se nejedná zase o tak zásadní změnu, neboť mnohé požadavky na ochranu osobních dat školy již dávno plní.

Nejprve blíže identifikovala a rozlišila údaje povinné ze zákona vs. údaje bez zákonného důvodu. V rámci semináře se soustředila na osobní data nejenom dětí a zákonných zástupců, ale také zaměstnanců školy.

Podrobněji se věnovala bilanční analýze, vysvětlila způsoby, jak ji provádět a za jakým účelem. Rozebrala výhody a nevýhody cloudových úložišť a úložišť jiných vlastníků. Objasnila institut pověřence, kdo bude plnit tuto funkci a kde ho najít.

Snažila se přítomné přesvědčit, že rozhodně není potřeba investovat statisíce, a přesto lze data chránit v souladu s nařízením.

Na závěr přiblížila nejčastější mýty a omyly výkladu MŠMT a poskytla účastníkům semináře několik praktických rad, které by jim mohly při řešení některých konkrétních zejména sporných situací pomoci.

Účastníci projevili o téma a problematiku ochrany osobních dat obrovský zájem. Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře a účastníci jej hodnotili jako velmi podnětný.

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.4.2018, počet zobrazení : 619 (619 tento měsíc)