Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Kyberšikana (pro rodiče) 27.11.2017

28.11.2017:
Dne 27.11.2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče týkající se Kyberšikany. Přednáška probíhala v ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019. Lektorka byla Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová.

 

KYBERŠIKANA

Přednášející:

Lektorka - Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

Anotace přednášky

  • Čím je internet pro dnešní děti a mládež
  • Co je kyberšikana, jaké má podoby, jak jí předcházet
  • Problematika sociálních sítí a uveřejňování osobních informací
  • Sexting, kybergrooming, kyberstalking
  • Co může (a taky nemůže) dělat škola, rodina

Uskutečnila se v pondělí 27. 11. 2017 od 16,00 do 18,00 hod na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Přednášky se zúčastnili: rodiče žáků základních škol na Žatecku

Internet je v současné společnosti každodenní a zcela nezbytnou součástí života. Do jaké míry se ovšem jedná o bezpečné médium a je člověk, zejména rodiče, schopen odhalit všechna možná rizika a možnosti jeho zneužití?

V úvodu semináře zavzpomínali zúčastnění rodiče společně s lektorkou na způsoby, jak si oni sami dříve hráli, jak trávili v dětském věku volný čas. Poté je lektorka seznámila s nejčastějšími způsoby využití/zneužití internetu dětmi. Děti na internetu nejenom vyhledávají informace, baví se, hrají hry, především online, ale zejména komunikují a nahrazují si sociální kontakty, vyplňují svůj volný čas.

Lektorka se podrobněji věnovala zvláště sociálním sítím, jejich zneužívání, rizikům a negativním důsledkům vyplývajícím z neuváženého používání některých způsobů komunikace na síti. Podrobněji se zaměřila na kyberšikanu, její definici a konkrétní vymezení včetně projevů, způsobů, jak ji odhalit a jak na ni reagovat. Důrazně také upozornila na chyby, které se při identifikaci kyberšikany objevují. Pro lepší představu podložila teoretické informace konkrétními příklady z praxe. Detailněji přítomným rodičům přiblížila negativní důsledky neodhalené a dlouhodobé kyberšikany.

Na závěr poskytla účastníkům semináře několik praktických rad v rámci prevence kyberšikany zejména z vlastních zkušeností, které by jim mohly nelehkou situaci při odhalování a řešení kyberšikany usnadnit, včetně kontaktů na organizace zabývajících se danou problematikou. Uvedla také několik variant, jak mohou rodiče postupovat v souladu s platnou legislativou.

Dotazy, které rodiče v závěru semináře pokládali, se týkaly nejenom dotčené kyberšikany, ale rodiče se také zajímali o to, jakým způsobem samotná škola začleňuje řešenou problematiku do výchovně vzdělávacího procesu. Zda se děti s podobnými informacemi seznámí i ve škole a jakým způsobem škola postupuje v rámci prevence v této oblasti.

Zúčastnění rodiče ocenili profesionální a vstřícný přístup lektorky, zejména množství příkladů z konkrétní praxe, na kterých lektorka demonstrovala nejčastější efektivní postupy řešení. Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře a účastníci jej hodnotili jako velmi užitečný.

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.11.2017, počet zobrazení : 1147 (1147 tento měsíc)