Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Kyberšikana (pro učitele)20.11.2017

21.11.2017:
Dne 20.11.2017 se uskutečnila přednáška pro učitele týkající se Kyberšikany. Přednáška probíhala v ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019. Lektorka byla Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová.

 

Lektorka - Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

Anotace přednášky

  • Čím je internet pro dnešní děti a mládež
  • Co je kyberšikana, jaké má podoby, jak jí předcházet
  • Problematika sociálních sítí a uveřejňování osobních informací
  • Sexting, kybergrooming, kyberstalking
  • Co může (a taky nemůže) dělat škola, rodina

 

Internet je v současné společnosti každodenní a zcela nezbytnou součástí života. Do jaké míry se ovšem jedná o bezpečné médium a je člověk schopen odhalit všechna možná rizika a možnosti jeho zneužití?

V úvodu semináře zavzpomínali zúčastnění pedagogové společně s lektorkou na způsoby, jak si dříve děti hrály. Poté je lektorka seznámila s nejčastějšími způsoby využití/zneužití internetu dětmi. Děti na internetu nejenom vyhledávají informace, baví se, hrají hry, ale především komunikují a nahrazují si sociální kontakty.

Lektorka se blíže věnovala zejména sociálním sítím, jejich zneužívání, rizikům a negativním důsledkům vyplývajícím z neuváženého používání některých způsobů komunikace na síti. Podrobněji se zaměřila na kyberšikanu, její definici a konkrétní vymezení včetně projevů, způsobů, jak ji odhalit a jak na ni reagovat. Důrazně také upozornila na chyby, které se při identifikaci kyberšikany objevují. Pro lepší představu podložila teoretické informace konkrétními příklady z praxe.

Na závěr poskytla účastníkům semináře několik praktických rad v rámci prevence kyberšikany zejména z vlastních zkušeností, které by jim mohly nelehkou situaci při odhalování a řešení kyberšikany usnadnit, včetně kontaktů na organizace zabývajících se danou problematikou. Uvedla také několik variant, jak mohou škola i pedagogové postupovat v souladu s platnou legislativou.

Zúčastnění pedagogové ocenili profesionální a vstřícný přístup lektorky, zejména množství příkladů z konkrétní praxe, na kterých lektorka demonstrovala nejčastější efektivní postupy řešení ze strany učitelů a školy mající oporu v platné legislativě. Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře a účastníci jej hodnotili jako velmi přínosný.

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 21.11.2017, počet zobrazení : 1034 (1034 tento měsíc)