Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář na téma BOV (badatelsky orientovaná výuka) 27.2.2019

28.2.2019:
Seminář se konal ve středu 27. 2. 19 od 15,30 hod na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny.
Časová dotace 2 hodiny.
Lektor - Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

 

Badatelsky orientované vyučování: jak se s ním „poprat“?

Badatelsky orientované vyučování či BOV je moderním pojmem v současné výuce (nejen) přírodovědných předmětů. Co se ale ukrývá za tímto pojmem? Co je a co není BOV? Jak připravit úlohu, ve které by si žáci vyzkoušeli bádání na vlastní kůži? Na tyto, ale i další otázky budou společně nalezeny odpovědi. Zároveň se účastníci během semináře seznámí s několika již vytvořenými úlohami, které jsou určeny pro žáky s různě pokročilými dovednostmi ve vztahu k BOV. Právě nedostatek zkušeností žáků s tímto přístupem představuje jeden z významných limitů pro zařazování úloh BOV do výuky.

 

Uskutečnila se ve středu 27. 2. 2019 od 15,30 do 18,00 hod na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Lektor se na úvod semináře pokusil objasnit smysl a podstatu badatelsky orientované výuky. Vysvětlil rozdíly mezi „badatelsky orientovaným vyučováním“ a tzv. „bádáním“. Uvedl jeho přínosy, ale především upozornil na limity zejména ve vztahu k žákovi, jeho motivaci a pozitivnímu vlivu na průběh a výsledky vzdělávání.

Přítomným pedagogům byly představeny konkrétní příklady badatelských úloh využitelných v praxi, které si mohli sami vyzkoušet. Měli možnost blíže se seznámit s úlohami různých úrovní s ohledem na dovednosti žáků a jejich zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou. Účastníci obdrželi několik ukázek praktických materiálů a odkazy na vhodné zdroje BOV.

Přítomní projevovali upřímný zájem, nadchla je zvláště možnost aplikovat tuto metodu na jednoduchých úlohách, které nejsou náročné na přípravu. Využili také příležitost diskutovat s lektorem o některých dílčích metodách. Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, účastníci ocenili zejména vstřícný přístup přednášejícího, formu, jakou se jim pokusil přiblížit tento způsob výuky. Seminář hodnotili jako motivující, inspirující a pro jejich vlastní praxi velmi přínosný.

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Galerie :

Článek vyšel : 28.2.2019, počet zobrazení : 659 (659 tento měsíc)