Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality z okolí

Setkání OMS pro digitální gramotnost projektu IKAP 25. 4. 2019, UJEP Ústí nad Labem

20.4.2019:
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na setkání odborné metodické skupiny pro digitální gramotnost, které se koná dne 25. 4. 2019 souběžně se Setkáním s didaktikou informatiky 6 https://di.sci.ujep.cz/events/setkani-s-didaktikou-informatiky-6/   a akcí  Kybernetická bezpečnost pro všechny https://www.afcea.cz/akce/sskb/ v prostorách Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP (auly v budově-dvojčeti vedle Rektorátu UJEP). Všichni členové OMS, kolegové - leadeři a přátelé digitálních technologií ve vzdělávání jsou zváni na výše uvedené odborné akce. Porada OMS pak proběhne v době od 13:00 hodin s předpokládaným ukončením před 14 hodinou.

 

Na setkání potřebujeme prodiskutovat 

  • přípravu Letní školy digitální gramotnosti 2019 (LešDig2019), která se připravuje na poslední srpnový weekend 23. až 25. 8. 2019 do Litoměřic,
  • Veletrh projektu IKAP a s ním spojený IKAP Day 2019, který se bude konat 4. října 2019 na výstavišti v Litoměřicích,
  • ustavování digibuněk a půjčování pomůcek https://docs.google.com/document/d/1VafjLFzl7fY3m44gYZPK0vOhwZJF83hTIsqd6xhA7t0/edit?usp=sharing
  • koordinaci s dalšími projekty zaměřenými na oblast ICT (PRIM, Digitální gramotnost, SYPO - koordinátoři ICT aj.),
  • aktivity zbývající do konce projektu a možnosti pokračování.

Na setkání OMS si prosím vezměte svá koncová zařízení (mobily, notebooky, tablety) pro on-line aktivity/hlasování.

Prosím všechny zájemce, aby se zaregistrovali pomocí registračního formuláře na https://www.afcea.cz/akce/sskb/  - akce pro jednotlivce. V souvislosti s výkaznictvím připomínám, že účast na setkáních OMS je součástí náplně práce lídra ZŠ/SŠ projektu Cílená podpora škol při naplňování KAP 1: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 a všichni lídři si účast na setkání OMS vykazují ve svých výkazech práce.

 

 Těším se na viděnou na setkání OMS 25. dubna 2019 a případně na Setkání s didaktikou informatiky 6 a dalších doprovodných akcích.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne

RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D.

metodik pro digitální gramotnost projektu IKAP ÚK

Článek vyšel : 20.4.2019, počet zobrazení : 539 (539 tento měsíc)