Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Třetí neformální setkání členů pracovních skupin 14.11.2017

20.11.2017:
Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo 14. 11. 2017 od 15,30 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

 

Přednášející:

Mgr. Ing. Silvie Svobodová

 

Anotace metodického setkání

 • Seznámení s informacemi 4. jednání partnerství MAP ze dne 25. 10. 17
 • inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
  • Diskuse na téma doučování - zkušenosti s realizací, používané metody a jejich efektivita, postřehy atd.
  • Pedagogická intervence - zkušenosti s realizací, používané metody a jejich efektivita, postřehy atd.
  • Inkluze v konkrétním vyučování - zkušenosti s realizací, používané metody a jejich efektivita, postřehy atd.
 • rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách
  • Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, dotační programy, školní projekty atd. (např. Světová škola, Škola udržitelného rozvoje, KEV atd.)
  • Zhodnocení projektu Zajímá nás naše životní prostředí
 • Plánované akce a projekty v oblasti polytechnického a environmentálního vzdělávání na jednotlivých školách - např. Ochrana životního prostředí, Ptáci online atd.
 • Prezentace informací o průběhu projektu IKAP
 • Testování environmentální gramotnosti žáků druhého stupně základní školy - aktuální šetření
 • Závěrečná diskuse účastníků

 

Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo v úterý 14. 11. 2017 od 15,30 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

 

Setkání se zúčastnili:

Základní škola Měcholupy, okres Louny

Mgr. Gondeková Helena

 

Základní škola a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Mgr. Vlčková Radka, Mgr. Lukešová Alena

 

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Mgr. Ing. Silvie Svobodová, Mgr. Kamila Tesařová, Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Štěpánka Šupejová, Mgr. Eva Majerová, Ing. Eva Hajná, Mgr. Jana Hassmanová, Ing. Zdeňka Celbová

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 20.11.2017, počet zobrazení : 1164 (1164 tento měsíc)