Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis a zhodnocení exkurze do IQ Landia Liberec 17.12.2019

9.1.2020:
Exkurze se konala 17.12.2019 a zúčastnili žáci a pedagogové ze ZŠ Jižní Žatec.

 

Zápis

Exkurzi do IQ Landie v Liberci si tato škola vybrala především díky
zacílení na přírodovědnou gramotnost a na žáky, které v rámci
přírodovědné gramotnosti dosahují nejlepších výsledků. Byla tak vlastně
odměnou za jejich poctivou práci ve škole. Každý z žáků měl stejné
možnosti, ale jen ti nejlepší z 6. – 9. tříd mohli odjet do Liberce.
V Science Center IQ Landia byl pro ně domluven program – „Velká
Science Show“ a následně prohlídka všech expozic.
V rámci programu „Velká Science Show“ se stali účastníky velkolepé
přehlídky laboratorních pokusů, na kterých jim byly zprostředkovány
především pokusy z chemie a fyziky. Show je založena především na
chemických reakcích, jejichž průběh je doprovázen různými efekty a na
experimentech s kapalným dusíkem. Byli tak svědky ohňové a kouřové
show, byl vyvoláván např. džin z lahve, sestavováno kouřové dělo,
zapalován oheň ledem a mnoho dalšího. Dětem se celé představení moc
líbilo, velmi aktivně se účastnily jednotlivých pokusů, se zájmem
sledovaly, co se děje a dychtivě odpovídaly na otázky z dané oblasti.
Tato forma výuky byla pro ně velmi vítanou změnou.
Po programu se žáci rozptýlili do celého prostoru IQ Landie, aby se
interaktivním způsobem dozvěděli mnoho zajímavých informací
z různých oblastí vědy a techniky. Mohli tak otestovat své tělo v expozici
Člověk, vyzkoušet ničivé přírodní síly v expozici Živly, objevovat krásy
vesmíru v expozici Kosmo, objevovat naši modrou planetu v expozici
Geo, hrát si s interaktivním vodním korytem ve Vodním světě, objevovat
co se skrývá pod povrchem v GEOlabu, zažít běžné situace a přístroje
v rámci expozice Věda v domě, seznámit se se sexuálním životem
názornou, zábavnou a citlivou formou v Sexmisii, poznat vynálezy éry
našich dědečků v sekci Překonané vynálezy, vyzkoušet si různé testy,
hlavolamy a mnoho dalšího.
Vše se jim velmi líbilo, měli snahu vyzkoušet a otestovat si spoustu věcí,
jen všeho bylo tolik, že se to v několika hodinách ani nedalo stihnout.
Každopádně odjížděli domů spokojení, s mnoha novými informacemi,
poznatky a zkušenostmi.


Zapsala: Renata Adámková

 

Hodnocení

Dne 17. 12. 2019 v brzkých ranních hodinách vyrazili žáci 2. stupně Základní školy Jižní ze
Žatce do Liberce, kde pro ně byla připravena návštěva IQ landie. Všech 51 žáků mělo celou exkurzi
zcela zdarma, protože byla hrazena z fondů EU (Map II). Jednotliví žáci byli svými třídními učiteli
vybráni za výborný prospěch, aby věděli, že snažit se o dobré známky se opravdu vyplatí.
Z počátku jsme se trochu báli, zda tento výlet zaujme jak šesťáky, tak i deváťáky. Naše obavy
se ale nepotvrdily. Pro spoustu z nich to bylo zajímavé až fascinující. Moc se jim líbilo, že se mohli
dotýkat všech 300 exponátů. Například zažili vichřici, zemětřesení, vytvářeli ohnivá i větrná tornáda,
viděli, jak se tvoří vlny, obrovské mýdlové bubliny, tanec blesků, kosmický výcvik a mnoho dalších
zajímavých věcí. Zjistili, jak funguje lidské tělo a našli odpovědi na spoustu svých otázek.
Velkým zpestřením byla velká science show, kde nám mladá vědkyně předvedla pokusy
s ohněm a tekutým dusíkem. Zde byl asi nejvíce viděn efekt „wow“. Super bylo, že velká část žáků se
na show podílela, neboť byli vybráni jako asistenti.  
Tento druh exkurzí u dětí rozvíjí všechny typy gramotností. Nejvíce polytechnickou,
přírodovědnou, ale i čtenářskou. Rozhodně se vyplatí investovat do mládeže, která má zájem se dále
vzdělávat a podporovat ji v dobrých výsledcích. Navíc, ne vždy, si úspěšní žáci mohou takovou exkurzi
dopřát. To za ně vyřešil projekt MAP II, který vše zafinancoval. Tímto děkujeme především paní
Adámkové, která pro nás vše dokonale zařídila. Věříme, že si exkurzi všichni skvěle užili a využijí
získané informace nejen ve škole.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 9.1.2020, počet zobrazení : 152 (152 tento měsíc)