Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis a zhodnocení z exkurze do Planetária Most 6.11.2019

3.12.2019:
Exkurze se konala 6.11.2019 a zúčastnili se jí žáci a pedagogové ze ZŠ logopedická
Měcholupy.

 

Exkurzi do Planetária Most si vybrala ZŠ Logopedická Měcholupy
zejména pro mladší děti (žáky 2.-3. ročníku) s návazností na
matematickou gramotnost, rozvoj společenských věd a inkluzi.
Byl vybrán program „Malý hvězdář“, ve kterém se děti seznamují
s prostředím planetária, i s rozdíly mezi planetáriem a hvězdárnou.
Zároveň jsou dětem velmi poutavým způsobem ukázána nejznámější
souhvězdí, planety, Měsíc, Slunce i Mléčná dráha.
Výklad byl komentovaný, děti opravdu skvěle komunikovaly
s průvodcem/přednášejícím, zapojovaly se do programu, kladly otázky a
získávaly spoustu nových informací.
Kromě jediného žáka v planetáriu ještě nikdo z nich nikdy nebyl a bylo
znát, že je prostředí i nové poznatky úplně uchvátily. Velmi si celý
program užily.
Po planetáriu se pokračovalo do Žatce, kde proběhla prohlídka
historického náměstí. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla návštěva
cukrárny, kterou byl tento den zakončen.
Děti i pedagogové si exkurzi velmi užili, děti vše zvládly na jedničku,
proto i příští exkurzi plánují s delší časovou náročností.

Zapsala: Renata Adámková

 

Zhodnocení:

Dne 6. listopadu 2019 nám bylo umožněno navštívit Planetárium v Mostě,
vzhledem ke složení žáků naší školy, byl zvolen program pro mladší děti a
musím říci, že byl zvolen dobře.
Autobus na nás čekal již od rána před školou a tak jsme se mohli bez obav vydat
na výlet, paní Renata Adámková se od první chvíle usmívala a bylo zřejmé, že je
ochotná nám splnit jakékoli přání, cesta do Mostu utekla jako voda a děti už se
těšily na nový zážitek, hned po vstupu do Planetária se pán průvodce ptal, kdo
již u nich byl a počet byl opravdu nízký.
Výstup do věže Planetária nebyl nijak náročný, nicméně již nyní se naskytla
příležitost procvičit své matematické schopnosti a to otázkou Kolik schodů vede
do planetária. Pak už nás čekala jen parádní podívaná na nebe plné hvězd, kde
si děti v rámci společenských věd doplnily znalosti nejznámějších souhvězdí,
jejich podob a o rozdílu mezi hvězdárnou a planetáriem. Dětem se líbilo i
povídání, které bylo přiměřené jejich věku. Seznámily se se známými
souhvězdími a užily si volný den. Nicméně v návaznosti na školní výlet, se 4.
ročník rozhodl, že spočítá průměrnou rychlost autobusu, kolik minut stráveného
času připadá na každého žáka a vyučujícího a kolik průměrně utratil každý žák.
Nové znalosti zasáhly i do hodin výtvarné výchovy, kde žáci kreslili a malovali
hvězdy, planety apod.
Děkujeme společnosti MAS Vladař o.p.s. za možnost poznat jednu ze
zajímavostí Ústeckého kraje.

Za Logopedickou základní školu Měcholupy
Mgr. Pavlína Slabochová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 3.12.2019, počet zobrazení : 259 (259 tento měsíc)