Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z exkurze do Božího Daru 22.9.2020

15.10.2020:
Exkurze se zúčastnili žáci a pedagogové ze ZŠ a MŠ Tuchořice.

 

Podnět na exkurzi do Krušných hor vzešel od ZŠ a MŠ Tuchořice,
v návaznosti i na současnou epidemiologickou situaci.
Byl vybrán Boží Dar s jeho rašeliništi i Ježíškovou cestou, která
připomene žákům a nejmenším dětem blízké nejkrásnější svátky roku –
Vánoce.
Boží Dar jako nejvýše položené město střední Evropy stojí za to navštívit
v jakémkoli ročním období. Po příjezdu i po vydatné svačině se děti
vydaly na prozkoumání Ježíškovy cesty - populárně naučné stezky,
v rámci malého okruhu, který měří 5,6 km a vede krásnou krajinou.
Cesta je plná úkolů a zábavy pro malé i větší děti. Je na ní několik
zastavení.
Pohádková naučná stezka návštěvníky seznamuje nejen s Ježíškem
a jeho pomocníky, ale i s životem předků, s jejich tradicemi či s přírodou.
Některá zastavení jsou koncipována formou hry, kdy se určují stopy
zvířat či listy a plody stromů. Na trase jsou také rozmístěny pohádkové
postavičky vyřezané ze dřeva, na děti čekají také prolézačky, skluzavky
či houpačky. Děti si vše opravdu užívaly a předháněly se v odpovědích
na otázky, které mapovaly jejich znalosti.
Poté jsme se vydali na Božídarská rašeliniště. Je to mezinárodně
významný mokřad, dlouhý 3,2 km. Převážná část stezky vede po
povalových chodnících, které zajišťují jak bezpečnost turistů, tak
rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm
nacházejí. Na děti čekaly naučné tabule, díky kterým se mohly seznámit
se zajímavostmi rostlinného společenstva.
Tato exkurze byla opravdu bohatá na spoustu informací o přírodě,
rostlinstvu, živočišstvu a děti odjížděly nejen s množstvím nových
poznatků, ale i zážitků. Na jejich tvářích byla vidět spokojenost, ale i
únava z množství kilometrů, které v ten den zdolaly.

Zapsala: Renata Adámková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 15.10.2020, počet zobrazení : 18 (18 tento měsíc)