Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z exkurze do Prahy 19.9.2019

7.11.2019:
Exkurze se konala 19.9.2019 a cílem byla Praha – Loreta, Pražský hrad, Chrám sv.
Víta, Senát, Staroměstské náměstí. Zúčastnili se jí žáci a pedagogové ze ZŠ a MŠ Liběšice, ZŠ a MŠ Tuchořice a Renata Adámková z MAS Vladař.

 

Exkurze do Prahy byla zorganizována z podnětu dvou škol – ZŠ a MŠ
Liběšice a ZŠ a MŠ Tuchořice.
Díky ní byla dotčena oblast finanční – matematické gramotnosti,
čtenářské gramotnosti, inkluze a další oblasti v rámci mezipředmětových
vztahů (Čj, M, Prv, Vl).
Finanční – matematická gramotnost – žáci 3.-5. ročníku počítali
kilometrovné, celkovou cenu exkurze, žáci 2. ročníku dělali výpočet
kapesného, cestovného po Praze a ceny vstupenek a žáci 1. ročníku
dělali výpočet toho, co je možné zakoupit do hodnoty 10,- Kč.
Čtenářská gramotnost – každý žák si hledal informace o památkách a
tyto informace se předávaly navzájem ještě před samotnou exkurzí; po
exkurzi se diskutovalo o zážitcích a kontrolovaly se výdaje.
Inkluze – díky této exkurzi se dostaly do Prahy i děti, které by si to
vzhledem ke své složité soc. ekonomické situaci v rodině nemohly
dovolit.
V Praze se nejprve navštívila Loreta, kde děti dostaly pracovní listy,
které interaktivní formou umožňovaly dětem nejen poznávání této
památky včetně její historie, ale také vhodnou formou rozvíjely i oblast
čtenářské gramotnosti (děti si musely přečíst zadání a dle daných indicií
plnit jednotlivé úkoly). Tato forma byla pro ně zároveň víc zajímavá a
motivující, než klasická prohlídka.
Poté se s dětmi šlo na prohlídku areálu Pražského hradu, včetně
zastavení před Chrámem sv. Víta. Průběžně jim byly předávány
informace o těchto památkách a zároveň se s nimi rozvíjela diskuze
formou otázek a odpovědí, zaměřená na zapamatování si co nejvíce
informací.
Přes prezidentskou vyhlídku a zámecké schody byla další zastávkou
Valdštejnská zahrada s budovou Senátu. Dovnitř se sice nešlo, ale děti
se dozvěděly mnoho zajímavých informací jak z historie, tak z prvouky či
vlastivědy.
Posledním zastavením bylo Staroměstské náměstí s Orlojem, Radnicí i
Domem U kamenného zvonu. Děti se opět něco dozvěděly o historii i
mnoho zajímavých informací o těchto místech a interaktivní formou se
zapojovaly do diskuze ohledně znalostí.
Celá exkurze byla velmi pěkná, zajímavá a pro děti velmi podnětná a
přínosná. Všichni byli spokojeni, odjížděli z Prahy s pocitem, že si to
opravdu užili.

Zapsala: Renata Adámková

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 7.11.2019, počet zobrazení : 277 (277 tento měsíc)