Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Partnerství MAP2 17.9.2020

5.10.2020:
Setkání Partnerství se konalo dne 17.9.2020 od 15:00 hodin v Muzeu Papírny v Žatci, v ulici Volyňských Čechů.

 

Program
1. Představení dokumentu Místní akční plán vzdělávání Podbořansko – Žatecko
2. Termíny a postupy jednání PS na další období
3. Různé
1. Pan Olah představil finální verzi dokumentu Místní akční plán vzdělávání
Podbořansko – Žatecko (dále jen MAP2), který je výsledkem práce pracovních skupin
za poslední dva roky realizace projektu, kdy proběhlo cca 44 setkání pracovních
skupin a 15 vzdělávacích seminářů a workshopů, 10 exkurzí a vznikly celkem 2
strategické dokumenty. Celkem má MAP2 13priorit, 29 specifických cílů. Nyní je
potřeba MAP2 projednat a schválit Řídícím výborem.
Vzhledem k situaci okolo trvající pandemie a nemožnosti najít vhodný termín jednání
ŘV tak, aby v co nejkratším čase vyhovoval všem partnerům ŘV byl na návrh
předsedkyně ŘV zvolen postup schvalování per rollam. Per rollam hlasování připraví
pan Olah dle Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP2.
Prezentace je přílohou zápisu.
2. Termíny a další postupy jednání ovlivňuje přetrvávající pandemie. Vzhledem
k nutnosti setkávání PS a s ohledem na bezpečnost členů PS bude k jednání PS využit
pouze jeden prostor – sál Muzea Papírny v ulici Volyňských Čechů. Skupiny se budou
setkávat pokud možno dvě v jeden den. Na jednání skupiny bude zajištěna dezinfekce
a jednání bude probíhat v rouškách. Dle vývoje situace bude RT MAP2 informovat
své partnery bezodkladně o změnách prostřednictvím webu, mailu a facebookového
profilu projektu. V závěru jednání byly domluveny termíny jednání skupin – 7.10. a
14.10.
Skupiny budou zároveň streamované a v případě zhoršení situace se budou konat
online.
3. Byl představen nový kolega RT MAP2 Martin Zárybnický, který partnerům
prezentoval možnosti místně ukotveného učení. Prezentace je přílohou zápisu.
Partneři byli informováni o aktualizaci Strategického rámce a dohody o investičních
prioritách. I tento dokument bude schvalován souběžně per rollam s dokumentem
MAP2.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 5.10.2020, počet zobrazení : 44 (44 tento měsíc)