Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Cizí jazyk 3.6.2019

4.6.2019:
Jednání PS Cizí jazyk se konalo 3.6.2019 od 15:15 na ZŠ v Žatci, Komenského alej, 2. patro, učebna CJ

 

První rok realizace projektu

Na setkání pracovní skupiny bylo shrnuto vše, co se za první rok projektu událo. Probrány byly výstupy z jednotlivých pracovních skupin a vyplňovaných dotazníků, požadavky na vzdělávací aktivity.

 

Řídící výbor

Účastníci setkání pracovní skupiny byli pozváni na setkání řídícího výboru, které se bude konat 10.6.2019 od 15:30 na Městském úřadu v Žatci ve Velké zasedací síni. Tématem setkání bude krom aktualizace Strategického rámce a Dohody o investičních prioritách i odsouhlasení navrhovaných vzdělávacích seminářů (Kritické myšlení a Feuersteinova metoda), jež jsou finančně náročnější a je tedy dobré, aby byla odhlasována potřebnost těchto vzdělávacích aktivit v území. Zároveň byly účastníci pracovní skupiny pozváni i na setkání pracovní skupiny pro financování, které bude následovat hned po jednání řídícího výboru a bude se týkat zejména informací o výzvách z MAS Vladař a PRV.

 

Pomůcky, semináře, exkurze

Zmíněna byla opětovně důležitost toho, aby všechny požadavky na vzdělávací aktivity, nákupy pomůcek a exkurze byly přes odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3gTy_S8lHvYXpMC7Efq1KOwEtu5rS0Ik-UsCHpC2n3RLvA/viewform

 

Členové skupiny navrhují, aby byly na každé schůzce pracovní skupiny prezentovány aktuální výstupy z dotazníku tak, aby bylo možné na ně reagovat a řešit jejich potřebnost.

 

Byly řešeny otázky týkající se vzdělávání. Paní Gellnerová zmínila letní školu s iPady, na kterou se chystá a kde by mělo být ještě několik volných míst. Existuje mnoho skvělých aplikací, děti je velmi rády využívají ve výuce. Některé aplikace lze použít i pro notebook, jiné jsou pouze pro iPad. Paní Gellnerová popisovala své dobré zkušenosti týkající se iPadů ve výuce, zmínila několik webových stránek (quizlet – lze vytvořit různá témata, obsahuje poslech, procvičování, diktáty, online hry, i-sen – zkušenosti s iPady ve speciálním školství, eslprintables.com, liveworksheets.com – lze vytvořit vlastní interaktivní pracovní listy), existuje spoustu dostupných návodů a nápadů, aplikací, které lze využívat.

 

Na tuto diskuzi navázala paní Pipalová vhodně připomínkou ohledně problematiky využití iPadů v prostředí MŠ -> existuje časový harmonogram, při pravidelném využívání se nestihne př. logopedie. Ekonomičnost nákupu?

 

Dále probírána problematika korejských a vietnamských dětí ve školce – neumí česky a anglicky, management nemá o výuku češtiny u svých dětí zájem (problematika přesunu do jiné země, nestojí u svých dětí o výuku češtiny, pouze o angličtinu). Pokud už si děti osvojují češtinu jako druhý jazyk, bylo by na to vhodné zacílit vzdělávací aktivity (v Praze existuje roční kurz zaměřující se na postupnou výuku).

Mají asociaci – lze zjistit potřebnost výuky ČJ.

 

Požadavek z jednání PS: dát dohromady seznam využitelných a kvalitních aplikací a webových stránek

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 4.6.2019, počet zobrazení : 332 (332 tento měsíc)