Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 6.6.2019

19.6.2019:
Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost se konalo dne 6.6. od 15:00 na ZŠ v Žatci, Petra Bezruče 2000

 

První rok realizace projektu

 

Na setkání pracovní skupiny bylo shrnuto vše, co se za první rok projektu událo. Probrány byly výstupy z jednotlivých pracovních skupin a vyplňovaných dotazníků, požadavky na vzdělávací aktivity.

 

Řídící výbor

 

Účastníci setkání pracovní skupiny byli pozváni na setkání řídícího výboru, které se bude konat 10.6.2019 od 15:30 na Městském úřadu v Žatci ve Velké zasedací síni. Tématem setkání bude krom aktualizace Strategického rámce a Dohody o investičních prioritách i odsouhlasení navrhovaných vzdělávacích seminářů (Kritické myšlení a Feuersteinova metoda), jež jsou finančně náročnější a je tedy dobré, aby byla odhlasována potřebnost těchto vzdělávacích aktivit v území. Zároveň byly účastníci pracovní skupiny pozváni i na setkání pracovní skupiny pro financování, které bude následovat hned po jednání řídícího výboru a bude se týkat zejména informací o výzvách z MAS Vladař a PRV.

 

Pomůcky, semináře, exkurze

Zmíněna byla opětovně důležitost toho, aby všechny požadavky na vzdělávací aktivity, nákupy pomůcek a exkurze byly přes odkaz na dotazník https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3gTy_S8lHvYXpMC7Efq1KOwEtu5rS0Ik-UsCHpC2n3RLvA/viewform

 

Členové skupiny navrhují, aby byly na každé schůzce pracovní skupiny prezentovány aktuální výstupy z dotazníku tak, aby bylo možné na ně reagovat a řešit jejich potřebnost.

 

Návrhy na dětskou literaturu: Krtek, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu, Kočička z kávové pěny (pro MŠ), Strašidlář, Straka v říši entropie, Proč lžíce jiskří (pro ZŠ).

 

Návrh:  v říjnu na dalším setkání pracovní skupiny prezentovat seznam vhodných titulů, sdílený užitečných nápadů na práci s literaturou.

 

Paní Pipalová předvedla ukázku kritického myšlení při práci s nečtenáři, je ochotná proškolit před či po semináři Kritického myšlení (určitá selekce v zájmu o tento seminář).

 

Lze z projektu nakupovat beletrii do knihovny?

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.6.2019, počet zobrazení : 311 (311 tento měsíc)