Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Předškolní vzdělávání 25.4.2019

29.4.2019:
Setkání PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita se konalo 25.4.2019 od 15 hod v Papírnách, Žatec.

 

Pomůcky, semináře, exkurze

Kordinátorka vzdělávání, paní Adámková, se věnuje koordinování exkurzí a vzdělávacím aktivitám (pro pedagogy i pro rodiče). Kontakt na ni je: renata.adamkova@vladar.cz

Všechny požadavky na pomůcky, semináře, exkurze musí být uvedeny v tomto dotazníku:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3gTy_S8lHvYXpMC7Efq1KOwEtu5rS0Ik-UsCHpC2n3RLvA/viewform

Všechny požadavky by měly vzejít z jednání pracovních skupin, případně by měly být na pracovních skupinách probrány. Následovat bude představení požadavků na poradě realizačního týmu MAP2. Je důležité provést marketingový průzkum, musíme zajistit efektivnost čerpání prostředků. Vše bude poté probráno na setkání řídícího výboru, který musí odsouhlasit potřebnost vybraných pomůcek, aktivit, exkurzí v daném území. Teprve poté mohou být nákupy/aktivity realizovány.

V současné době můžeme realizovat vzdělávání. Čekáme na zálohovou platbu z MŠMT, teprve poté můžeme realizovat exkurze a nákupy pomůcek. O všem budou účastníci informováni.

 

Probrána možnost semináře týkajícího se kritického myšlení, dále možnost proškolení ve vedení výuky s beeboty, ozoboty atd.  – bude upřesněno.

 

Dotazník pro ředitele/ ředitelky MŠ

Dotazník pro ředitele a ředitelky je delší než dotazník pro pedagogy a  prosíme o jeho vyplnění.

Odkaz zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-KRlm8fBAvn5bu0k2K9xQpaeFY9uuCh5UFlnwGBFgNSHskw/viewform?usp=sf_link

 

Závěrečné setkání všech pracovních skupin v tomto školním roce proběhne 28.5.2019 od 15:00 v Papírnách v Žatci.

 

10.6. od 15:30 se bude konat setkání Řídícího výboru MAP2 (zasedací místnost na radnici – Žatec).

 

20.5. od 11:00 do 15:00 v Papírnách se bude konat seminář k tématice rovných příležitostí, anotace je následující: Přednášející bude certifikovaná lektorka, konzultantka Mgr. Dana Forýtková.

Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb., a je zaměřen na objasnění role Školního poradenského pracoviště v rámci vnitřní sítě školy; na spolupráci s ŠPZ při zjišťování SVP žáka a zajišťování PO z Doporučení ŠPZ;  vytváření pozitivního třídního klimatu v inkluzivní třídě. Seminář je akreditován MŠMT, tudíž dostanete certifikát o účasti, který lze uplatnit v DVPP. Pozvánku na seminář spolu s přihlašovacím formulářem naleznete v emailu  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe01wgU6VTa6i6Nsbh8t8bYivCEZs-1agHRaNKVPAVu8fQdcw/viewform)

 

Zapsal: Sylvie Jarošová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 29.4.2019, počet zobrazení : 552 (552 tento měsíc)