Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro financování 18.7.2019

19.7.2019:
Setkání pracovní skupiny Financování MAP2 se uskutečnilo 18.7.2019 od 9 hod v zasedací místnosti kanceláře MAS Vladař, Podbořany.

 

Tématem setkání byla možnost čerpání finančních prostředků z 9. a 10. výzvy IROP (aktivita
pro předškolní vzdělávání a aktivita infrastruktura základních škol). Byly vysvětleny možnosti
a podmínky čerpání. Dále bylo detailně probráno, kdo je oprávněný žadatel, jaká je míra
podpory, jaké jsou podporované aktivity, cílová skupina a další potřebné údaje.
Dále byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se podání projektové žádosti, zpracování
projektu, nutné náležitosti, které je potřeba splnit.
Poté bylo detailně vysvětleno, jak v systému ISKP14+ projektovou žádost podat.
Setkání bylo hodnoceno jako velmi přínosné a praktické.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.7.2019, počet zobrazení : 283 (283 tento měsíc)