Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rovné příležitosti 6.2.2019

7.2.2019:
Setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti se konalo dne 6.2.2019 od 14:00 na ZŠ Žatec, nám. 28. října.

Metodika rovných příležitostí

Proběhla diskuze k metodice rovných příležitostí a o povinných aktivitách, které z této metodiky vyplývají. Na základě diskuze bylo dohodnuta forma workshopu k rovným příležitostem a dotazník pro rodiče, který poslouží jako základ pro další práci pracovní skupiny.

 

 

Workshop k rovným příležitostem

Dohodnuto oslovení specialistů – ideálně pana Zilchera z UJEP, který by se úvodního semináře k rovným příležitostem ujal. Kolegyně projedná další možnosti a zjistí časové možnosti možných adeptů k semináři. Téma a zaměření bude dohodnuto s lektorem. Členové pracovní skupiny vznesli návrh na prostory v Chrámu chmele a piva a využít tak pro seminář prostory odděleného salonku.

 

Platforma pro spolupráci NNO, škol a dalších institucí

Je potřeba uspořádat několik setkání například s poskytovateli sociálních služeb. Byl vznesen požadavek na zastoupení vedoucích organizací. V úvahu přicházejí i počáteční individuální schůzky. Budou nadefinovány příkladové situace ze strany pedagogů.

 

Dotazník pro rodiče

Pan Olah připravil sadu dotazů a pošle je členům pracovní skupiny ke konzultaci a připomínkám. Návratnost dotazníků nebývá velká, dostačujícím vzorkem bude cca 100 vyplněných dotazníků.

 

Požadavky na pomůcky, semináře, exkurze

Odkaz je neustále platný a lze jej vyplňovat. Je možné zasílat požadavky i panu Olahovi na email.

 

Swot analýza

Beze změn, pouze vnější velká změna v oblasti možného ohrožení byla naplněna. Došlo ke snížení objemu prostředků určených na inkluzivní vzdělávání. Povinnost však zůstala.

 

Úkoly:

Olah –Pošle členům PS návrhy otázek pro dotazníkové šetření

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 7.2.2019, počet zobrazení : 712 (712 tento měsíc)