Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ 6.2.2019

7.2.2019:
Setkání pracovní skupiny Polytechnika a Rovné příležitosti se konalo dne 6.2.2019 od 14:00 na ZŠ Žatec, nám. 28. října.

Polytechnický kroužek

Kroužek povede paní Kopalová, bude probíhat jednou týdně na škole, je k dispozici laboratoř. Bude zahájen 1.3. v intervalu jednou týdně 2 hodiny.

Paní Kopalová předala požadavky na vybavení, které budou projednány. Dále je možnost sponzorského daru, který může sjednat paní Janků. Je k tomu potřeba účast ředitele MAS Vladař na předem dohodnutém jednání. Kapacita kroužku bude max 15 dětí. Dne 6.3 by mělo proběhnout první setkání.

Jak bude připraveno DPP pro paní Kopalovou, kontaktuje ji pan Olah.

 

Seminář Badatelsky orientovaná výuka

Pozvánka je rozeslána, o seminář je zájem. Proběhne 27.2.2019 OD 15:30 ve škole na nám. 28. října.

 

Exkurze

Paní Janků informovala členy PS o možnostech exkurzí do Techmánie a IQ Landie. Od 14.2 by měl být na webu RSK k dispozici objednávkový formulář. Denně budou vyjíždět dva autobusy do IQ Landie a Techmánie. Hrazena je tedy doprava i vstupné. Podmínkou je vzít 3-5 žáků ze střední školy. V Žatci ideálně z elektrotechnické střední školy. Další možností pro základní školy budou tzv. Technodays.

 

Informace o exkurzích z MAP2 byla rozeslána mailem.

Škola zjistí – termín, částku za vstupné, časové možnosti → dopravu a zaplacení vstupného zajistí MAP2. Brzy bude na aktivitu vyčleněna nová koordinátorka, který bude mít na starosti vzdělávání pedagogů a exkurze.

 

Dne 5.3. bude uspořádáno setkání pro kariérní poradce z Ústeckého kraje v zóně Triangle ve firmě Hitachi ve spolupráci s PPP a partnerskými středními školami. Doprava je zajištěna.

 

Swot analýza

K významným změnám nedošlo. Podstatnou vnější změnou je financování. Školy mají méně peněz.

 

Příští setkání pracovní skupiny proběhne 6.3.2019

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 7.2.2019, počet zobrazení : 662 (662 tento měsíc)