Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z webináře "Opravdové „speaking“ aktivity a diskuze" 15.3.2020

26.3.2021:
Online webinář k tématu Cizí jazyky "Opravdové „speaking“ aktivity a diskuze" se konal 15.3.2021 od 15:30 do 16:30 hod, online formou - Google Meet.
Lektor: Mgr. Bronislav Sobotka

 

Program jednání: 

  1. Představení účastníků – “Four quick questions to star with”
  2. Zahřívací aktivita “True-False“
  3. Picture of your fridge (open) + aktivita “Your things”
  4. Describing - Window swapping, 45 seconds describing
  5. Speaking        -  Conversation questions

-  Emoticon story (my weekend/yesterday)

-  My typical day:

-  What they have in common?

-  The line of you (teaching) life

  1. Vocabulary   -  Half a crossword:

-  Your view + vocabulary (jamboard)

-  Connect two sides

-  Alphabet photo hunt

-  Specific tasks photo hung

  1. Závěr

Průběh webináře – shrnutí:

    Webinář byl veden lektorem, kromě několika málo pasáží, v angličtině. Po úvodním seznámení a představení očekávání účastníků, se lektor věnoval jednotlivým aktivitám zaměřeným na podporu aktivity žáků při hodinách angličtiny za účelem jejich „rozmluvení.

     Jakožto učitel angličtiny s 11 roky praxe mohu konstatovat, že se jednalo vždy o velice jednoduché, ale efektivní aktivity, jejichž společným jmenovatelem byla neotřelost, a tudíž i potenciál motivovat a bavit žáky. Velice zajímavé bylo u některých aktivit zapojení, resp. odhalení žákova „soukromí“ – viz např. aktivita s fotkou obsahu ledničky, některé otázky či časová osa jejich života apod. Myslím, že právě toto otevření se ostatním může pomoci nejen při získávání kompetencí v cizím jazyce, ale i v budování pozitivního a přátelského klimatu ve skupině / třídě.

     Celý webinář se pak odehrával ve velice přátelské atmosféře a dle okamžité zpětné vazby od účastníků byl hodnocen velice kladně. Na základě zpětné vazby jsme se pak v rámci pracovní skupiny Cizí jazyky shodli, že bychom stáli o pokračovaní webináře, a to s větší (cca 2hodinovou) časovou dotací. RT tento podnět projedná a případně domluví další webinář s týmž lektorem.

    Celkově hodnotím webinář jako velice povedenou akci.

Přílohy :

Článek vyšel : 26.3.2021, počet zobrazení : 26 (26 tento měsíc)