Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z Workshopu pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady PASCO ve výuce 18.6.2019

19.6.2019:
Seminář se uskutečnil dne 18.6.2019 v době od 15,30 do 17,30 hod na adrese ZŠ 28. října 1019, Žatec. Přednášejícím byl Mgr. Lukáš Rokos, Ph. D.

 

Lektor na úvod semináře seznámil účastníky se současnými trendy v přírodovědném vzdělávání. Přiblížil nejčastější způsoby využívání ICT ve výuce přírodovědy a biologie, uvedl příklady různých laboratorních setů včetně jejich kladů a záporů. Seznámil také přítomné pedagogy s některými portály, které lze využívat ve výuce interaktivně, a jsou přístupné zdarma. Dále byla blíže interpretována vyučovací metoda CLIL a představeny učebnice, které nabízí český trh. Okrajově se také lektor dotkl metody badatelsky orientovaného vyučování.

Následně byla popsána laboratorní sada PASCO, se kterou se na workshopu pracovalo. Lektor vysvětlil její princip a představil konkrétní senzory. Účastníci obdrželi pracovní listy na tři konkrétní úlohy, které si mohli s použitím senzorů vyzkoušet prakticky. Poté sami navrhovali jednoduché úlohy s využitím senzorů.

Přítomní projevovali upřímný zájem, využili možnosti vyzkoušet si použití senzorů prakticky. Následně s lektorem konzultovali další použití sady ve výuce, případně diskutovali o nejasnostech. Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, účastníci ocenili zejména vstřícný přístup přednášejícího. Seminář hodnotili jako motivující, inspirující a pro jejich vlastní praxi velmi přínosný.

 

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.6.2019, počet zobrazení : 243 (243 tento měsíc)