Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře "Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti“ 2. část 18.2.2021

6.4.2021:
Druhá část akreditovaného semináře „Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti“ 2. část proběhl 18.2.2021, od 13 do 16:30 hod. na Google Meet.

 

Anotace semináře:

V dílnách čtení děti čtou beletristické knihy dle svého výběru a
společně sdílejí příběhy svých hrdinů a své prožitky z četby se spolužáky. Tyto
aktivity vedou k porozumění čtenému textu, k vlastnímu prožitkovému čtení a radosti
ze čtení.


V tomto semináři se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami je možné
rozvíjet u žáků čtenářské dovednosti. Promyslíme, jak zavést a v průběhu roku vést
dílny čtení. Vyzkoušíme si, které strategie vedou k vlastnímu porozumění textu a jak
se pak proměňují ve čtenářskou dovednost. Vše si předvedeme na konkrétních
výstupech žáků. Představíme si možnosti, jak učit děti vybírat si knihy, jak o knihách
s dětmi přemýšlet, jaké úkoly vedou k porozumění čtenému a také jak hodnotit
společně s žáky jejich čtenářské pokroky.
Na modelové lekci si vyzkoušíme čtení s účelem, s volbou úkolů (ve vazbě na úrovně
myšlenkových operací podle Bloomovy taxonomie) a osvětlíme přínosy vzájemného
sdílení čtenářských zážitků pro rozvoj čtenářství.
Na začátku paní lektorka nastínila to, o čem seminář bude – především o tom, co již
fungovalo na dílnách čtení v minulosti – čtení společného textu, poté aplikace na
vlastní četbu, následně inspirace z dílen čtení z Českého Krumlova, systém, kdy se
ze čtenářských strategií stanou čtenářské dovednosti, jak lze propojit čtenářské
postupy s dílnami, jak dětem rozšiřovat čtenářské teritorium.
Všichni dostali text, na kterém si vyzkoušeli metodu „podvojného zápisníku“. Metoda
dvojitého zápisníku umožňuje čtenářům písemně reflektovat text. V prvé řadě to pro
čtoucího člověka znamená být v průběhu čtení vnímavý vůči vlastním myšlenkovým i

pocitovým reakcím. Text nám může něco připomenout, s něčím v nás rezonovat
nebo nás naopak popudí atp. Cílem je tedy propojovat text se svými vlastními
vědomostmi, prožitky, asociacemi a otázkami a ty nejsilnější si zapsat a okomentovat
je – také písemně. Formát A4 se rozdělí na polovinu, na levou stranu se píší citace,
na druhou komentář. Během četby se zapisují citáty (gramaticky správně, s číslem
stránky), komentář obsahuje vlastní myšlenky (nemusí být gramaticky správný,
důležité je předat vlastní názor).
Pokud někde vystupují postavy, je možné zkusit „životabáseň“. Metoda, která
pomáhá formulovat vlastní pocity, vyjadřovat postoje, vcítit se do někoho jiného,
chovat se empaticky, vybrat si z několika možností pouze některou. Pracuje s
abstraktními pojmy, jako je štěstí, láska, radost, strach, smutek. Ptá se na naše sny,
prožitky a smyslové vjemy. Žáci mají za úkol doplnit nedokončené věty, přičemž
může jít o část určitého beletristického textu, případně hodnocení přečteného.
Vše se společně sdílelo, včetně názorů a zkušeností.
Předchůdcem „životabásně“ je „pětilístek“ – pětiřádková „básnička“ – shrnutí
informací a názorů do výrazů, které vystihují /popisují námět nebo o něm uvažují.
Zmínila se i technika „diamantu“. Diamant je vlastně rozšířením organizéru pětilístku
o zachycení protikladných rysů. Jeho schéma je zpočátku podobné jako u pětilístku,
v druhé části vyjadřuje protikladnou stránku. Poslední řádek pak rekapituluje
synonymem, co námět je.
Velmi důležité jsou čtenářské strategie, kterým byla věnována další část semináře.
Následovala část týkající se dětských knih – co by jednotliví účastníci doporučili
ostatním. Pracovalo se s 6 otázkami, které „vystavěla“ pedagožka z Českého
Krumlova – jedná se o kontinuální sady vždy 6 otázek koncipovaných pro každou
třídu. Děti si vybírají vždy pouze dvě otázky, na které chtějí v rámci práce s knihou
odpovědět- pedagog je přímo navádí otázkami k diskuzi o knize - to samé nyní
čekalo na účastníky. Dostali určitý čas na zpracování a následně se sdílelo,
předávaly se zkušenosti. Díky této metodě se aktivně pracuje se čtenářstvím, děti se
postupně stávají zkušenějšími čtenáři. Své poznatky sdílejí s učitelem samy, tak aby
nerušily ostatní. Ctí pravidlo nechodit, nemluvit, nerušit.
Poté se pracovalo s vlastními knihami a s úkoly, kterými lektorka modelovala
čtenářskou dílnu a ukazovala tak všem zúčastněným, jakým způsobem se dá s dětmi
ve škole pracovat.
Na závěr byly předány tipy na materiály (videa, knihy).
Seminář byl velmi přínosný, lektorka velmi profesionální a inspirativní pro svůj přístup
a zápal pro četbu. Všichni si ho moc pochvalovali především pro velký přínos pro
oblast čtenářské gramotnosti, který díky němu získali.

Přílohy :

Článek vyšel : 6.4.2021, počet zobrazení : 10 (10 tento měsíc)