Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře Najděte klíč ke svému potenciálu 6.10.2020

9.11.2020:
Seminář se konal dne 6.10.2020 od 9:00 – 12:30 hod. a 13:00 – 16:30 hod.
Místo Stará Papírna, Volyňských Čechů 733, Žatec
Lektor: Ing. Marek Pavlík, PhD.

 

Tématem semináře bylo seznámení se s vlastním potenciálem, silnými a slabými
stránkami, s rolí v týmu.

Anotace:

Pouze 20 procent populace využívá své silné stránky, svoje schopnosti,
talenty a nadání. Dalo by se říci, že svět „běží“ jen na 20% svého potenciálu. Být
spokojený a opravdu úspěšný a šťastný je rozdíl. A rozdíl je v tom, zda objevíme
svoje silné stránky a dokážeme je využít v naší práci. Není asi třeba nikoho dlouze
přesvědčovat o tom, že je dobré znát své silné a slabé stránky, přesto to neděláme.
Obecný problém je, že místo abychom se soustředili na to, co nám jde a v tom se
snažili zlepšovat a vyniknout, snažíme se vyrovnat své slabiny. Je třeba zkoumat, co
nám jde snadno, co nás baví a na co se těšíme, kde jsou naše touhy, nadšení a
vášně, kde jsme autentičtí. Zajímavou částí semináře je určení typologie - kam podle
ní patříme a jakou roli máme v týmu.


Tento seminář byl již dlouho naplánován – původně se měl konat na jaře – ale
vzhledem k epidemiologické situaci se jeho realizace posunula až na říjen 2020.
Kvůli výborným referencím jak na seminář samotný, tak na osobu lektora, jsme ho
chtěli zprostředkovat našim partnerským školám projektu MAP II.
Jak již s názvu vyplývá, seminář je zaměřen na objevení silných i slabých stránek
nás samotných, na nalezení vlastního potenciálu.
Jen 20% lidí na celém světě dělá práci, kde může využít svůj talent. Mnohdy svoje
silné stránky ani neznáme, proto je nevyužíváme. Naopak se většinou neproduktivně
snažíme eliminovat své slabé stránky.
Byla zmíněna Maslowova pyramida - hierarchie lidských potřeb, kterou definoval
americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má
člověk pět základních potřeb. Tyto potřeby seřadil podle toho, jak se postupně
vyvinuly, a zároveň podle toho, jsou-li vyšší nebo nižší ve smyslu své hodnoty.
Současně byl přesvědčen, že uspokojení nižších potřeb je předpokladem toho, aby
nastoupily vyšší potřeby. A o které potřeby vlastně jde? Jde (zespoda) o fyziologické
potřeby, potřebu bezpečí, sounáležitost a lásku, uznání, sebeúctu a seberealizaci (ta
je na úplném vrcholu pyramidy). Maslowova teorie hierarchických potřeb bývá někdy
zpochybňována příklady, kdy je jedinec navzdory svým neuspokojeným
fyziologickým potřebám schopen dosáhnout pozoruhodných počinů.
V čem nejvíce chybujeme? Jen 30% rozhodnutí se týká nás samých – víc se
zaměřujeme např. na okolí, prestiž.. Je třeba na sebe víc myslet. Hodně času
trávíme na eliminaci slabin namísto soustředění se na silné stránky. Pouze 3 hodiny
denně jsou nejefektivnější – je dobré vědět, kdy je máme (u každého to může být
jinak). V té době jsme nejvýkonnější, jsme ve stavu „flow“ (výkon, soustředěnost,
nevnímání času ani fyziologických potřeb). Dá se říci, že v tomto stavu nás aktivita
nesmírně baví, prožíváme nadšení, vášeň, nevnímáme únavu. Bylo by dobré,
kdybychom buď vtěsnali to nejdůležitější, co potřebujeme udělat, do těchto tří hodin
nebo i vše, co nás baví (alespoň o víkendu). Měli bychom se zaměřit na své potřeby
a snažit se je co nejvíce realizovat (i co se týče spánku).
Jsou pro nás důležití i lidé z našeho okolí (pokud jsou schopni konstruktivní kritiky),
abychom od nich získali zpětnou vazbu (v čem jsme dobří, v čem tzv. k sežrání,
v čem naopak..). Za tím účelem je dobré oslovit cca 7 lidí – ti jsou schopni nám dát
adekvátní pohled na sebe sama.
Dají se využít i různé testy – např. na webu Barrettův test osobních hodnot (zdarma)
– vypovídá o našich osobních hodnotách, které nejsme schopni změnit či test na
silné stránky na www.silnestranky.cz, který je již zpoplatněný.
Velká většina rodičů dělá velkou chybu – kdy se soustředí na posilování slabých
stránek dítěte, namísto toho, aby posilovali ty silné. Také se víc soustředí na
výsledky, než na samotný průběh cesty, který k nim vedl. Měli by víc chválit za cestu,
průběh toho, jak děti něčeho dosáhly – tím posílí v dítěti sebedůvěru.
Další část semináře byla věnována typologii lidí, a to ze dvou pohledů – jak člověk
umí a jak chce svoje schopnosti uplatnit vůči svému „chlebodárci“ – dle toho
rozeznáváme následující typy – sova, ovce, liška a osel. Byly zmíněny nejen jejich
charakteristiky, ale také výhody a nevýhody v rámci pracovního kolektivu.
Poslední část semináře byla věnována „rozklíčování“ silných a slabých stránek
každého dle toho, jak účastník (každý sám za sebe) vyplnil test. Ten byl zaměřen na
týmové role. Lektor každému zájemci „rozebral“ i jeho možnosti v rámci snové
profese – zda na to má nebo ne, i s vysvětlením. lmi interaktivní, poutavý, účastníci se dozvěděli mnoho
přínosných informací o sobě samých, o svých potenciálech. Navíc v průběhu byla
zmiňována spousta příkladů z praxe kvůli snadnějšímu pochopení a osvojení si
nových informací.
Všichni odcházeli nadšení, s množstvím zajímavých podnětů a tipů.
Pokud bude zájem, budeme mít snahu tento seminář zopakovat i pro ty, kteří se díky
nepříznivé epidemiologické situaci nemohli zúčastnit.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 9.11.2020, počet zobrazení : 306 (306 tento měsíc)