Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře Využití multifunkční učebny přírodních věd 9.1.2020

15.1.2020:
Seminář s názvem "Využití multifunkční učebny přírodních věd" se konal 9.1.2020 od 14:00 hod v ZŠ 28. října, Žatec.
Časová dotace: 2 hod
Jméno lektora: Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

 

Seminář zahájil Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, ředitel o.p.s. Představil
projekt, v rámci kterého byla multifunkční učebna financovaná a zrealizovaná,
seznámil účastníky s informacemi o podpoře infrastruktury pro vzdělávání na
Žatecku, s plánováním financování atd.
Následoval samotný seminář, který byl koncipovaný jako vzdělávací workshop.
Lektor nejprve seznámil účastníky s laboratorní sadou PASCO a s principem
používání konkrétních čidel. Vysvětlil výhody bezdrátového připojení jednotlivých
senzorů, ale upozornil také na určité limity a nejběžnější komplikace, které se mohou
v průběhu používání sady objevit.
Vyzkoušeli jsme si zapojení čidel a práci se samotných softwarem, následně několik
jednoduchých úloh s vybranými senzory a pokusili jsme si vymyslet vlastní úlohy, ve
které jsme čidla kombinovali. V průběhu semináře jsme s lektorem konzultovali různé
varianty kombinace použití senzorů, tvorby protokolů v daném softwaru a související
problémy.
Pedagogové také obdrželi materiály k jednotlivým úlohám včetně pracovních listů.
Učitelé měli o práci se sadou PASCO upřímný zájem, ocenili možnost vyzkoušet si
laboratorní sadu na jednoduchých úlohách, které nejsou náročné na přípravu. Využili
také příležitost konzultovat s lektorem problémy a nejasnosti. Seminář proběhl v
přátelské a příjemné pracovní atmosféře, účastníci hodnotili pozitivně zejména
vstřícný přístup přednášejícího. Seminář považovali za motivující, inspirující a pro
jejich vlastní praxi přínosný.

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 15.1.2020, počet zobrazení : 133 (133 tento měsíc)