Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze Setkání odborné platformy pro spolupráci pedagogů přírodovědných oborů 30.9.2020

6.10.2020:
Metodické posezení učitelů v rámci platformy polytechnického vzdělávání se konalo v kavárně Mlsná koza ve středu 30. 9. 20 v 16,00 hod.

 

Anotace metodického setkání
SCHŮZKY PRACOVNÍCH SKUPIN (polytechnika, rovné příležitosti)

o Seznámení s plány na aktuální školní rok
o Sdílení zkušeností s distanční výukou a řešením mimořádných situací
? rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v
polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách
? Diskuse na téma distanční forma výuky a její realizace na konkrétních
školách, zkušenosti, nejčastěji používané informační systémy, jejich
výhody a nevýhody atd.
? Diskuse na téma aktuální environmentální soutěže, aktivity, dotační
programy, školní projekty atd.
? Prezentace škol - nejúspěšnější přírodovědné a environmentální
programy, soutěže, akce, projekty atd.
? Plánované akce – adaptace s ohledem na mimořádnou situaci
? Konzultace a upravení návrhu preferencí vzdělávacích seminářů, workshopů a
exkurzí na základě zjišťovaných preferencí z jednotlivých škol
? Seznámení s aktualizovanými SWOT analýzami
? Seznámení s možnostmi zapojení do vzdělávacích aktivit se zaměřením na
region Žatecko
? Vyhodnocení splnění specifických cílů polytechnického vzdělávání a návrhy
dalších specifických cílů
? Závěrečná diskuse účastníků


Metodické setkání pedagogů za účelem sdílení příkladů dobré praxe se uskutečnilo
ve středu 30. 09. 2020 od 16,00 do 18,00 hod v kavárně Mlsná koza.

Závěr
Neformální metodické setkání účastníky hodnoceno velmi pozitivně jako inspirativní,
motivující a smysluplné.
Pravidelná metodická setkání pedagogů plní významnou úlohu sdílení příkladů dobré
praxe, poskytuje učitelům možnost diskutovat o problémech z každodenní praxe,
předávat si zkušenosti, komunikovat o aktuálních otázkách (např. o nové formě
distančního vyučování apod.), pomáhá učitelům uvědomit si, že nejsou v často
nelehké situaci sami. Mohou efektivně sdílet jak dobré zkušenosti, tak i problémy, se
kterými se setkávají, a konzultovat postupy řešení.
Zúčastnění učitelé hodnotí empiricky zaměřená metodická setkání kladně, shodně je
považují za přínosné, inspirativní a smysluplné.

Setkání se zúčastnily školy:
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Základní škola Měcholupy, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny

Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 6.10.2020, počet zobrazení : 40 (40 tento měsíc)