Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Najdi dvojice - Angličtina - sada

Najdi dvojice - Angličtina
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Tematický obrázkový slovník - metoda postupného osvojení slovní zásoby téměř 1000 slovíček podle tematických skupin.

18 témat - Jídlo a nápoje; Slovesa; Pocity a vlastnosti; Předložky a příslovce; Abeceda a barvy; Osoby; Škola; Zvířata; Ovoce a zelenina; Povolání; Oděvy a doplňky; Sporty a hry; Příroda; Dům a byt; Město a vesnice; Nářadí a nástroje; Protiklady;Tělo

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ ŽATEC, Mgr. Lenka Gellnerová: "Použili jsme deskové hry, které se osvědčily, bohužel 11.3.2020 jsme byli nuceni zůstat doma, a tak jsme nevyužili všechny pomůcky. Pexesa a „Story Cubes“ využila kolegyně a chválila si je".

ZŠ MĚCHOLUPY, Mgr. Jiří Polák: "Chtěl bych tímto velmi poděkovat za zápůjčku materiálů na výuku. Materiály jsem během výuky v pátém ročníku i na celém druhém stupni hojně využíval. Velmi efektivní byly soubory karet typu "Uno" , zaměřené na otázky, odpovědi, nebo různé gramatické a lexikální jevy. Výhodou herních balíčků bylo, že každý z nich procvičoval konkrétní téma. Kostičky k vytvoření příběhů na motivy různých filmů či pohádek jsou skvělý nápad. Motivují žáky k rozvoji celistvého vyjadřování na motivy známých příběhů. Vůbec - reprodukce něčeho známého, nebo zážitku je úžasná příležitost, jak rozvíjet řečové schopnosti žáků, ať už v ČJ nebo jiných jazycích. Jediná podmínka- vyučující by měl příběh znát, aby si žáci nemohli vymýšlet :))"

ZŠ PETROHRAD, Ivana Hůrková: "1. Creativo – Fun card English – různé druhy – prakticky jsme je nepoužili, otázky, fráze na kartách pro děti 3. i 4. ročníku obtížné, vzhledem k distanční výuce máme výuku posunutu, chybí konverzace, procvičování frází, slovní zásoba. 2. Pexeso Najdi dvojici Angličtina – pexeso stejného typu s různými tématy již máme, používáme 3. Mindok příběhy z kostek – různé druhy – s kostkami pracovaly děti 4. ročníku, hra – společná práce s kostkami je celkem zaujala, ovšem stavěly si příběh nikoliv v anglickém jazyce, ale v jazyce českém. Některé piktogramy nebyly pro ně srozumitelné a čitelné".

Galerie :