Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Experimentální sada - Oko a zrak

Experimentální sada - Oko a zrak
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Oko a zrak  - 28 experimentů

Témata:

Světlo

 • Světelné zdroje a osvětlovací tělesa
 • Pokud by nebyl vzduch
 • Světlo nese energii
 • Povaha světla
 • Spektrum elektromagnetických vln

 

Zrak

 • Oko: světelný přijímač
 • Čočky
 • Oko jako optický systém
 • Poruchy oka a jejich korekce
 • Řešení síly oka a zrakové ostrosti
 • Systém oko - mozek
 • Perzistence obrazů na sítnici
 • Bílé světlo
 • Časová syntéza barev: Newtonův disk
 • Prostorová syntéza barev
 • Binokulární vidění
 • Smysl pro hloubku
 • Stereoskopické vidění
 • Vizuální pole oka
 • Optický klam

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ JIŽNÍ, Mgr. Renata Hnízdilová: "Experimentální sady jsme zatím pouze prostudovali. Rozhodně je využijeme v badatelském klubu a v hodinách přírodopisu a fyziky. Bohužel zatím nám situace kolem coronaviru ještě neumožnila jejich praktické využití. Hned jak se situace uklidní a jakmile se dostaneme ve výuce k látkám, kde se sady dají využít (ve fyzice i v přírodopise v 2. pololetí), tak je vyzkoušíme. Badatelský klub probíhá online, takže tam to zatím také nejde".

MŠ HOLEDEČ, Mgr. Jana Pipalová: "Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme je nepoužily. Byly zapůjčeny za účelem seznámení pedagogického sboru s těmito sadami. Seznámení s jejich složením a možným využitím ve vzdělávání v mateřské škole. V mateřské škole jdou využít jen jednotlivé části sad. Vzhledem k cenové kalkulaci je možné tyto části zakoupit individuálně. Sady nám posloužily k získání inspirace pro pokusy a objevy v rámci získávání gramotnosti dětí v oblasti environmentálních a kognitivních znalostí v oblasti dítě a jeho tělo. Děkujeme za zapůjčení pomůcek".

Galerie :