Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Experimentální sada - Ucho a sluch

Experimentální sada - Ucho a sluch
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Ucho a sluch - 16 experimentů

Témata:

 • Oscilační pohyb
 • Grafické znázornění oscilačního pohybu
 • Když slyšíme zvuk
 • Proč slyšíme zvuky
 • Akustické vlny
 • Jak se akustické vlny mění na zvuky
 • Ucho: přijímač akustických vln
 • Systém ucho-mozek
 • Limity slyšitelnosti
 • Výrazné znaky zvuků
 • Citlivost sluchového systému
 • Jak posílit sluchovou citlivost
 • Stereophony
 •  Echo a odraz
 • Jak se starat o sluchový systém

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ JIŽNÍ, Mgr. Renata Hnízdilová: "Experimentální sady jsme zatím pouze prostudovali. Rozhodně je využijeme v badatelském klubu a v hodinách přírodopisu a fyziky. Bohužel zatím nám situace kolem coronaviru ještě neumožnila jejich praktické využití. Hned jak se situace uklidní a jakmile se dostaneme ve výuce k látkám, kde se sady dají využít (ve fyzice i v přírodopise v 2. pololetí), tak je vyzkoušíme. Badatelský klub probíhá online, takže tam to zatím také nejde".

MŠ HOLEDEČ, Mgr. Jana Pipalová: "Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme je nepoužily. Byly zapůjčeny za účelem seznámení pedagogického sboru s těmito sadami. Seznámení s jejich složením a možným využitím ve vzdělávání v mateřské škole. V mateřské škole jdou využít jen jednotlivé části sad. Vzhledem k cenové kalkulaci je možné tyto části zakoupit individuálně. Sady nám posloužily k získání inspirace pro pokusy a objevy v rámci získávání gramotnosti dětí v oblasti environmentálních a kognitivních znalostí v oblasti dítě a jeho tělo. Děkujeme za zapůjčení pomůcek".

Přílohy :

Galerie :