Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Reportérská sada

Reportérská sada
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

Sada obsahuje:

  • fotoaparát SONY Alpha 68 + 1B-55(ILCA6BK) 
  • kamera GoPro HERO 5 Black
  • profesionální sada bezdrátového systému CONCERT-88-CAM-COMBI SAMSON (mikrofon typu lavalier, ruční mikrofon, bezdrátový přijímač a bezdrátové vysílače)
  • FEIYU TECH SPG stabilizátor pro smartphony

 

MAS Vladař o.p.s. při realizaci projektů MAP2 zakoupil pro sdílení mezi zapojenými školami sadu pro videoreportáž. Každé škole je k zapůjčení následující vybavení:

Set fotoaparátu a bezdrátového mikrofonu (ruční x klopový) – rozhovory, záznam videa z akcí, dění na škole, ..

Akční kamera GoPro Hero6 Black – např. časosběr, akční záběry, ...

Stabilizátor Feiyu Tech SPG – pro profi natáčení z mobilu

Sada je k dispozici každé zapojené škole pro vytvoření video reportáže (reportáží) z prostředí školy, nejlépe samotnými žáky na témata „Naše škola“, „Co se nám líbí a nelíbí na naší škole“, ... případně u příležitosti speciálních akcí, vytvořením video lekce pro další členy partnerství MAP.
Podmínkou je umístění videa na YouTube a podobné video servery nebo předání video souboru MAS Vladař s možností publikovat je na webu projektů MAP2.

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

ZŠ HUSOVA PODBOŘANY, Mgr. Martin Parpel: "Žáci 9. ročníku naší školy byli pověřeni připravením dokumentu pomocí reportérské sady. Největší využití měla videokamera, kterou byla převážná část dokumentu vytvořena. Tým tvořil kameraman a reportérka, kteří neměli předešlé zkušenosti s touto prací. Společnými silami jsme v počítačovém programu dokument sestříhali. Obsluha sady je jednoduchá a netvoří tak překážku při tvorbě dokumentu. Další částí sady je bezdrátový mikrofon, s jednoduchou obslužností. Část dokumentu byla tvořena mobilním telefonem, který byl na přenosném stativu. Tento stativ je také součástí sady. Jednoduchá obslužnost a tvorba výborných záběrů. Celou sadu doporučujeme k užívání. Žáci měli možnost seznámit se s tvorbou dokumentu, jednotlivé části výroby – příprava podkladů, moderování, kamera, střih a tvorba dokumentu. Rozšířil se tak dovednosti s moderními technologiemi".

ZŠ LIBĚŠICE, Mgr. Michaela Gondeková: "Od 19. 6. - 22. 6. 2019 jsme s žáky ZŠ absolvovali v Loučné pod Klínovcem 4denní geologickou výpravu. Z projektu MAP II. MAS Vladař jsme dostali k zapůjčení reportérskou sadu, která nás provázela při putování za tajemstvím stříbrného dolu v Loučné. Žáci se učili mluvit do mikrofonu a své nahrávky přehrávali na notebooku, který jsme měli s sebou. Nejvíce měla u dětí úspěch módní přehlídka v pláštěnkách. Děti si s reportérskou sadou rozvíjely své dovednosti v oblasti informačních a mediálních technologií. Také byla rozvíjena schopnost mluveného projevu a vyjadřovacích dovedností. V počátku jsme se potýkali s tím, že jsme neuměli propojit zvuk z mikrofonu s fotoaparátem. Na dalším ozdravném pobytu našich dětí a žáků, tentokrát od 10. 9. do 13. 9. 2019 v Žihli - Poustky, měli žáci opět možnost vyzkoušet si práci s reportérskou sadou. Žáci vždy pracovali pod dohledem některého z pedagogických pracovníků. Nahrávali se při týmové práci jednotlivých skupin, které se věnovali tématu Fantastická zvířata a kde je najít? Prací s reportérskou sadou se věnovali nejvíce žáci čtvrtého a pátého ročníku, kteří si tím rozvíjeli potřebné dovednosti a znalosti, které se jim budou hodit v předmětu Informační a komunikační technologie. Díky zápůjčce reportérské sady byla rozvíjena u žáků klíčová kompetence -poznávání možností výpočetní techniky, osvojení si znalostí a dovedností při práci s ní, rozvíjení myšlení a logického uvažování, vyhledávání a využívání potřebných informací, sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím techniky. Velmi si vážíme toho, že jsme mohli s žáky tuto pomůcku využít. Děti si tak, mohly vyzkoušet něco, k čemu se jen tak nedostanou. Aktivity s reportérskou sadou pro ně byly velmi lákavé a motivační."

ZŠ TUCHOŘICE, Mgr. Ivana Zilcherová: "Cílem školy je v žácích budovat vztah k novým technologiím. Vyhledávat příležitosti k tomu, aby si žáci mohli vyzkoušet v praxi různé technologie. Abychom mohli náš cíl naplňovat, spolupracujeme s MAS Vladař, kde je možné si zapůjčit konkrétně reportérskou sadu. Žáci s audiovizuální technikou a jejími komponenty pracovali po dobu 14 dní. Reportérskou sadu jsme využili k mediální reprezentaci školy na webových stránkách školy. Sada s námi cestovala na dvoudenní poznávací výjezd, zaměřený na poznávání Krušných hor, zároveň si žáci vyzkoušeli reportérskou sadu na školní akademii. Výstup bude použit na prezentaci ke 100. výroční školy v roce 2021. Využití reportérské sady: rozhovory s rodiči, učiteli, spolužáky, v hodinách výpočetní techniky, v době školní družiny. Pro žáky školy zapůjčená reportérská sada byla cennou praktickou zkušeností, motivací pracovat s novými technologiemi, ztráta ostychu s novým zařízením".

Galerie :