Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Sada obnovitelné zdroje energie

Sada obnovitelné zdroje energie
Počet sad/kusů: 1 - Zaslat poptávku po zapůjčení

 

Sada je určena jako demonstrační pomůcka na různých stupních škol. Odpovídá bezpečnostní normě EN 50 088 pro elektrické hračky.
Možné použití pomůcky:

  • Lze demonstrovat jednotlivé způsoby získávání energie: sluneční záření, vítr, tekoucí voda s použitím demonstračních ciferníků (měřiče výkonu, světelného indikátoru, bzučáku, indikátoru pohybu).
  •  Lze zjistit potřebnou sílu větru pro demonstraci energie na jednotlivých indikátorech. Použijte při demonstraci elektrický ventilátor nebo fén a upozorněte žáky na význam směru větru. Zeptejte se, co se stane, pokud není síla větru dostatečná? A jak lze s tím spojené problémy řešit.
  • Vodní turbínu je vhodné používat v blízkosti výlevky. Pro demonstraci sluneční energie je třeba využít sluneční den. Při demonstraci v plenéru (při slunečném dni) lze pomocí věder naplněných vodou demonstrovat různý efekt (rychlost otáčení turbíny) při různých rozdílech úrovně hladiny. S žáky lze diskutovat o reliéfu krajiny vhodném pro využití vodní (hydraulické) energie. Zeptejte se, zda lez tento způsob získávání energie použít v moři.

 

ZPĚTNÉ VAZBY:

GYMNÁZIUM A SOŠ PODBOŘANY, Mgr. Romana Havrdová: "Testovanou sadu jsme využili v hodinách občanské výchovy – environmentální výchovy, kdy jsme si demonstrovali obnovitelné zdroje energie. Sada obsahuje větrnou turbínu, vodní turbínu, sluneční panel, které se dají vyměnit na univerzálním stojanu, kde lze vyměnit také několik ciferníků: měřič výkonu, bzučák, světelný indikátor a ozubené převody. Pomůcku jsem využila v několika ročnících nižšího gymnázia (7., 8. a 9.ročník ZŠ) a dále při volnočasové aktivitě s dětmi ve věku kolem 10 let. Výrobce doporučuje při práci v interiéru použít fén pro roztočení turbíny, ale to se nám nepodařilo. Turbínu roztočil až větrák. Podobně se nám nepodařilo roztočit vodní turbínu, když jsme do hadičky pouštěli vodu z kohoutku ve třídě, bylo potřeba větší tlak, který se dá vyvinout přímým napojením na kohoutek, aby vznik dostatečný tlak vody, který turbínu roztočí. Nejjednodušší je práce se slunečním panelem, který nám, i když bylo pod mrakem, vyrobil změřitelnou energii. Všem dětem se práce s pomůckou líbila a dobře dokázali diskutovat o možnostech využití obnovitelných zdrojů, kde by se měly podobné turbíny měly nacházet, jaká jsou úskalí při výrobě energie. Závěrečné zhodnocení: Pomůcku mohou využívat děti na 1. až 2. stupni jak v hodinách občasnké výchovy (environmentální výchovy), tak v hodinách fyziky. Sada je velmi jednoduchá pro ovládání a velmi názorná. Určitě je vhodné vyzkoušet pomůcku jak v interiéru, tak venku při různém počasí. Děti si tak samy vydedukují, kde a kdy lze tyto zdroje nejvhodněji využít. Žáci mohou s pomůckou pracovat sami, nebo ve skupině. Tuto pomůcku doporučuji pro využití ve výuce i při volnočasových aktivitách – polytechnické a environmentální vzdělávání".

Galerie :