Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Didaktická pomůcka - hmatová stěna

Didaktická pomůcka - hmatová stěna
Počet sad/kusů: 1 Zaslat poptávku po zapůjčení

Jak si ověřit svůj hmatový smysl? Stabilní zeď má připevněné textilní rukávy
končící v sáčku, do kterého se dají vkládat různé předměty a které dítě zkouší
rozpoznat podle hmatu. Ideální dovednostní hra na dětské akce do škol, školek,
družin, ale i na dětské tábory apod. Rozměr dřevěné části je 40x20x20cm.

ZPĚTNÉ VAZBY: GYMNÁZIUM A SOŠ PODBOŘANY, ZŠ HUSOVA PODBOŘANY: "Testovanou pomůcku „hmatovou stěnu“ jsem využila v hodinách Čj – sloh při rozvíjení slovní zásoby, práci se smysly. Pracovali s ní žáci nižšího gymnázia a žáci 1. stupně základní školy. Na nižším gymnáziu byla pomůcka testována v 8. a 9. ročníku během jedné vyučovací hodiny slohu dne 9. 3. 2018. Prvním úkolem pro žáky byla práce s přídavnými jmény. Přídavná jména se zaměřovala na vlastnosti předmětů, které lze posoudit hmatem, nebo vizuálně. Žáci z těchto přídavných jmen sestavili synonymické řady. (Př. jemný – měkký – hladký – křehký – něžný –hebký ) Společně jsme úkol zkontrolovali. V další části hodiny jsme pracovali s hmatovou stěnou. Do textilního sáčku jsem postupně vkládala předměty, které byly dobře hmatově rozeznatelné (knoflík, klíč, kartáček, peříčko, kolík, lžička, vidlička, čajová svíčka, štětec, mušle, prsten, ulita, hrneček). Žák měl popsat předmět za hmatovou stěnou pouze synonymy, mohl pracovat se slovy z úkolu, který jsme zpracovali na začátku hodiny. Dále mohl doplnit materiál / materiály, ze kterého je nejčastěji předmět vyroben. Třída mohla spolužákovi u hmatové stěny položit 5 až 10 otázek týkajících se předmětu, spolužák na ně mohl odpovědět ANO – NE. Cílem bylo uhodnout, o jaký předmět se jedná. Žáci díky hmatové stěně mohli pracovat s dalším ze smyslů, které jsme využívaly při metodě tvůrčího psaní (vnímání zvuků, čichové zkoušky různých potravin apod.). Hodinu jsme zakončili zadáním úkolu na další vyučovací hodinu. S žáky 3.třídy ZŠ Husova Podbořany jsme pomůcku také využívali k rozšíření slovní zásoby. Děti dostaly kartičky se synonymy, měly za úkol se postavit do skupin podle slov, která mají podobný význam. Vytvářely tak synonymickou řadu. Následně děti měly daná slova natištěná a měly hledat chyby v synonymických řadách. Po této činnosti jsme pracovali s hmatovou stěnou obdobně jako v hodinách s žáky 8. a 9. ročníku. Prací s hmatovou stěnou se lze zaměřit na vnímání hmatem a navázat tak na práci s dalšími smysly – metody tvůrčího psaní. V hodinách lze rozšiřovat slovní zásobu, čímž je splněn cíl podpory čtenářské gramotnosti, dále rozvíjet postřeh žáků, zpestřit výuku zábavnou formou, učit žáky samostatnému vyjadřování. Se sadou může pracovat menší skupina, nebo lze použít jednu pro celou třídu. Pomůcku mohou využívat děti od nejútlejšího věku – hledání 2 stejných předmětů v textilním váčku – až po práci v hodinách na ZŠ 1. i 2. stupeň. Testovanou sadu bych doporučila pro využití ve výuce i při volnočasových aktivitách. Myslím, že hmatová stěna se dá dobře využít při výuce cizích jazyků".

Galerie :