Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Pomůcky:

Creativo Fun Cards - Angličtina

Zábavné kartičky pro procvičování anglické gramatiky. Zábavnou, nenásilnou formou učení se procvičují různé gramatické jevy.
Počet sad/kusů: 1 Zaslat poptávku po zapůjčení

19 sad karet :

Is/Are/Was/Were; Present Continuous; Adjectives, Comparatives; My First 50 Questions; Prepositions of Time and Place; My Next 50 Questions; My First 50 Verbs; My Next 50 Verbs; Irregular Verbs; Who, When, Where; There is/There are; Have got; To Be; Can/ Can´t; Present Perfect; Present Simple; Past Simple; Future Simple; Past Continuous

ZPĚTNÉ VAZBY: ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ ŽATEC: "Použili jsme deskové hry, které se osvědčily, bohužel 11.3.2020 jsme byli nuceni zůstat doma, a tak jsme nevyužili všechny pomůcky. Pexesa a „Story Cubes“ využila kolegyně a chválila si je". ZŠ MĚCHOLUPY: "Chtěl bych tímto velmi poděkovat za zápůjčku materiálů na výuku. Materiály jsem během výuky v pátém ročníku i na celém druhém stupni hojně využíval. Velmi efektivní byly soubory karet typu "Uno" , zaměřené na otázky, odpovědi, nebo různé gramatické a lexikální jevy. Výhodou herních balíčků bylo, že každý z nich procvičoval konkrétní téma. Kostičky k vytvoření příběhů na motivy různých filmů či pohádek jsou skvělý nápad. Motivují žáky k rozvoji celistvého vyjadřování na motivy známých příběhů. Vůbec - reprodukce něčeho známého, nebo zážitku je úžasná příležitost, jak rozvíjet řečové schopnosti žáků, ať už v ČJ nebo jiných jazycích. Jediná podmínka- vyučující by měl příběh znát, aby si žáci nemohli vymýšlet :))" ZŠ PETROHRAD: "1. Creativo – Fun card English – různé druhy – prakticky jsme je nepoužili, otázky, fráze na kartách pro děti 3. i 4. ročníku obtížné, vzhledem k distanční výuce máme výuku posunutu, chybí konverzace, procvičování frází, slovní zásoba. 2. Pexeso Najdi dvojici Angličtina – pexeso stejného typu s různými tématy již máme, používáme 3. Mindok příběhy z kostek – různé druhy – s kostkami pracovaly děti 4. ročníku, hra – společná práce s kostkami je celkem zaujala, ovšem stavěly si příběh nikoliv v anglickém jazyce, ale v jazyce českém. Některé piktogramy nebyly pro ně srozumitelné a čitelné".

Přílohy :

Galerie :